Tegenbegroting voor Woerden

Tegenbegroting voor Woerden: Geld naar wegen, veiligheid en wonen, niet naar meer management Door de coalitie worden keuzes gemaakt om miljoenen in de organisatie van de gemeente Woerden te pompen. Voor Inwonersbelangen aanleiding om een tegenbegroting voor Woerden op te stellen. De coalitie van D66, Progressief Woerden, Sterk Woerden, VVD en SGP/CU wil extra geld… Meer lezen »

Buurtveiligheid onder druk

Buurtveiligheid onder druk De buurtveiligheid staat onder druk in de gemeente Woerden. Dit is de uitkomst van het onderzoek gedaan door Inwonersbelangen. Met name het aanpakken van overtredingen die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk gebeurt veel te weinig. De stafbare overlast: te hard rijden door woonwijken, kleine dealers in de straat,… Meer lezen »

Raadsvergadering 29 september: Schandelijk

Terugblik gemeenteraad 29 september 2016 Verkeersvisie 2030 verdaagd De verkeersvisie 2030 is teruggetrokken door de wethouder Stolk van Sterk Woerden (SW). Dit kon niet anders gezien de chaotische aanloop richting besluitvorming. Uitgelekte email De middag voorafgaand aan de raadsvergadering waren er e-mails  van de fractievoorzitters Bom van Sterk Woerden en Hoogeveen van  Hoogeveen D66 gelekt… Meer lezen »

Feiten of fictie omtrent het aftreden van wethouder Schreurs

Feiten of fictie, is de gemeenteraad goed geïnformeerd? Volstrekt onverwacht verscheen er op vrijdag 2 september 2016 het bericht in de media dat de positie van wethouder Schreurs onhoudbaar was geworden. In het bericht was sprake van Woerdense ambtsdragers en politici die in hun actie en reactie niet alleen de pers bevestigden wat de pers hen… Meer lezen »

Afvalpas strijdig met privacy

Adresgebonden afvalpas en chips in containers kunnen leiden tot miljoenenboete In het Algemeen Dagblad van 13 september wordt in een artikel aangegeven dat gemeente Arnhem op de vingers wordt getikt door het gebruik van een adresgebonden afvalpas. De Autoriteit Persoonsgegevens legt gemeente Arnhem een boete op. De afvalpas in Woerden is net als de pas… Meer lezen »

Schade woningen na reconstructie Dorpsstraat Harmelen

Schade en scheuren woningen aan de Dorpsstraat Harmelen Inwonersbelangen heeft meerdere berichten ontvangen van schade aan woningen in Harmelen, die ontstaan is door de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. Vanaf oktober 2015 tot het voorjaar van 2016 is een langdurige reconstructie en vernieuwing uitgevoerd door Boskalis aan de Dorpsstraat en Kerkplein in Harmelen. Na goed gebruik is… Meer lezen »

Stop plannen voor een AZC-Woerden

Het college van Burgemeester en Wethouders van Woerden werkt op dit moment in opdracht van een meerderheid van de gemeenteraad aan plannen voor de realisatie van een Asielzoekerscentrum  in Woerden (AZC-Woerden). Inwonersbelangen wil laten weten hoe zij aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen. Op 30 mei is er in de gemeenteraad gestemd over een amendement: als gemeenteraad… Meer lezen »

Afsluiten Torenvalk in Harmelen

Van een aantal betrokken inwoners uit Harmelen ‘Noord’ hebben we vernomen dat de gemeente voornemens is om de Torenvalk af te sluiten. De reden zou zijn dat door de afsluiting van de Dorpsstraat in 2015 er veel sluipverkeer was. We hebben uiteenlopende signalen ontvangen over de wenselijkheid van de afsluiting. De volgende vragen hebben wij… Meer lezen »

Onderzoek buurtveiligheid

Buurtveiligheid in beeld brengen In gemeente Woerden wordt algemeen gevoeld dat de veiligheid fors verslechterd is. De tendens is dat er meer drugs verhandeld wordt, er meer inbraken zijn en dat een grote groep jongeren criminaliseert. Een van de oorzaken hiervoor: de politie bekommert zich niet meer om de buurtveiligheid. Overlast is geen prioriteit. Inwonersbelangen… Meer lezen »

Seniorenwoningen in Woerden

Hoe is het gesteld met de seniorenwoningen in gemeente Woerden? De discussie over de behoefte aan seniorenwoningen speelt al enige tijd in de gemeente Woerden. In de Woonvisie ‘Woerden woont, woonvisie Woerden 2015-2010’ is de aandacht als volgt verwoord: “De woningvoorraad van Woerden bestaat voor ruim drie kwart uit eengezinswoningen. Deze woningen zijn minder geschikt… Meer lezen »