Blauw terug op straat

Blauw terug op straat: herkenbaar en aanspreekbaar Het voorstel om weer blauw terug op straat te krijgen is door een meerderheid in de gemeenteraad gesteund. Als gevolg van opheffing van de gemeentepolitie en de instelling van de Nationale Politie is de wijkagent verdwenen uit het straatbeeld. Hij is buurtregisseur geworden en koppelt partijen aan elkaar.… Meer lezen »

Hufterig gedrag, hoe zit het in gemeente Woerden?

Hufterig gedrag, hoe zit het in gemeente Woerden? Uit onderzoek blijkt dat hufterig gedrag niet daalt in gemeente Woerden. Wel is het aantal boetes voor hufterig gedrag gedaald met 14%. In 2016 daalde het aantal boetes, uitgedeeld door agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) naar 776. Het jaar ervoor waren het 903 boetes. Ook het aantal… Meer lezen »

Kosten renovatie gemeentehuis, vinger aan de pols houden

Inwonersbelangen houdt vinger aan de pols: kosten renovatie gemeentehuis Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over prijsstijgingen bij de huidige renovatie van het gemeentehuis. Ze worden veroorzaakt door hogere prijzen in de aanbiedingen van de aannemers. De prijsstijgingen worden door het college opgevangen door de posten onvoorzien en optimalisatie te gebruiken. In de bouwwereld is… Meer lezen »

Lia Arentshorst fractie-assistent

Lia Arentshorst voorgedragen als fractie-assistent Inwonersbelangen Inwonersbelangen draagt Lia Arentshorst voor als fractie-assistent. In de raadsvergadering van 30 maart zal zij beëdigd worden. Vanuit haar ervaring en deskundigheid in het sociaal domein zal zij in het sociaal domein actief zijn. De benoeming is mede ingegeven om haar man te ondersteunen. Johan Arentshorst is na zijn… Meer lezen »

Te hoge WOZ-waarde?

Heeft u een (te) hoge WOZ-waardebepaling ontvangen? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken binnen 6 weken na ontvangst. Bezwaar maken kan met behulp van een digitaal formulier met behulp van DiGiD. Via de website van gemeente Woerden kunt u inloggen. U kunt ook per post schriftelijk uw bezwaar maken. Stuur uw schriftelijk bezwaar samen… Meer lezen »

In memoriam Jan Bakker

In memoriam Jan Bakker Schiedam 6 februari 1937  – Harmelen 16 februari 2017 Vorige week hebben we afscheid genomen van Jan Bakker; een markant persoon, die trots was op zijn mooie dorp Harmelen. Mede door zijn vrouw Toos, werd hij de drijvende kracht achter de vele burgeracties die er in Harmelen gevoerd zijn. Zo raakte… Meer lezen »

Kan RPL-FM blijven in het Pius-X schoolgebouw

Inwonersbelangen heeft vragen gesteld of RPL-FM (de lokale radio -en televisiezender van Woerden) kan blijven rekenen op huisvesting in het oude schoolgebouw van Pius X. Het is al weer een tijd geleden dat we geïnformeerd zijn over de stand van zaken betreffende de verkoop van vastgoed welke op de vastgoed-lijst vermeld staan. Het is ons… Meer lezen »

Geen extra wachtgelden

Op 23 februari heeft Inwonersbelangen het bestuursakkoord medeondertekend. Hiermee hebben alle partijen afspraken gemaakt hoe de gemeentepolitiek tot aan de verkiezingen van maart 2018 de rit gaat uitzingen. Ook is er geen extra wachtgelden nodig omdat de huidige wethouders blijven zitten. De belangrijkste punten uit het akkoord Er komt geen nieuw beleid en er komt geen intensivering… Meer lezen »

Vertrokken wethouders kosten 2 ton

Vertrokken wethouders kosten Woerden meer dan twee ton per jaar In het AD stond 4 februari een artikel over de € 17.000,- per maand die Woerden kwijt is aan wachtgeldregelingen. Het gaat om wachtgeld voor de ex-burgemeester Schmidt en de vertrokken wethouders Van Tuyl, Duindam en Schreurs. Dit artikel mag niet onbesproken blijven en wel… Meer lezen »

Hoe de buurtveiligheid te verbeteren

Naar aanleiding van een noodkreet van een inwoner over de buurtveiligheid hebben wij vragen gesteld aan het college van Woerden. De inwoner schrijft het volgende “Het komt nog steeds regelmatig voor dat er midden in de nacht een knal hoorbaar is welke er voor zorgt dat je rechtop in je bed zit. (Dit gebeurt vooral… Meer lezen »