Wij stappen in de coalitie die

Weet u het nog? Begin 2014 flyerden veel politieke partijen bij winkels voor invoering van de koopzondag. Daarna heeft u uw stem uitgebracht. En toen? Uw stem telde niet meer. Men vormde een coalitie en vervolgens kwam er geen verandering met betrekking tot de koopzondag. Nog vreemder is het, dat de meerderheid van de kiezers… Meer lezen »

Kieskompas

Gemeente Woerden maakt gebruik van het Kieskompas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met 30 stellingen wordt de kiezer ondersteund bij het bepalen waarop te stemmen. De politieke partijen geven per stelling aan of zij het ermee eens zijn of niet. Alle partijen hebben stellingen aangedragen. Vervolgens is bij meerderheid van stemmen bepaald welke stellingen erover… Meer lezen »

Egbert Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent

In de raadsvergadering van 20 december is Egbert Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent. Hij is vanwege zijn journalistieke achtergrond en betrokkenheid bij onder meer sport in Woerden vrij goed bekend wat er in de gemeente speelt. Met de start om voor Inwonersbelangen politiek actief te zijn zet hij deze bezigheden opzij. Egbert Egberts staat ook op… Meer lezen »

Meer buurthuizen in Woerden

In Woerden hebben we een aantal buurthuizen of wijkcentra. Geweldige plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten, samen dingen doen en de een de ander helpt. Inwonersbelangen wil uitbreiding van het aantal ontmoetingshuizen-buurthuizen. Buurthuizen verhogen de participatie De huidige bevolking vergrijst. De babyboomers gaan massaal met pensioen. Een groot deel daarvan is vitaal en wil… Meer lezen »

Verkeerssituatie Woerden West

In 2015 is er besloten om de verkeerssituatie Woerden West te verbeteren. Onderdeel daarvan is het besluit van de oude coalitie om de Boerendijk af te waarderen. Het doorgaande verkeer moet via Hoge Rijndijk en Hollandbaan geleid worden. Dit besluit is genomen zonder rekening te houden met alle recente ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe onderzoek van een… Meer lezen »

Mogelijk behoud huisartsenzorg in Woerden

MOGELIJK BEHOUD HUISARTSENZORG De burgemeester, als vervanger van de wethouder Koster, heeft aangegeven dat er met 2 partijen gesprekken worden gevoerd over huisartsenzorg buiten kantoortijden. Dit naar aanleiding van het gesprek dat het actiecomité behoud huisartsenzorg en SEH heeft gehad met vertegenwoordigers van de huisartsen. De burgemeester deelde mede dat er met 1 van de… Meer lezen »

Op de koffie bij Verweij Houttechniek

Vrijdag 24 november werden wij gastvrij ontvangen door David Verweij. Met een delegatie van Inwonersbelangen en Lijst van der Does konden we een kijkje in de keuken nemen van dit Woerdense bedrijf. En werden we meegenomen in de ontwikkelingen van dit mooie bedrijf. Ook werd er met ons werd gedeeld op welke terreinen de gemeente… Meer lezen »

Gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018

De algemene ledenvergadering van Inwonersbelangen heeft woensdagavond ingestemd met de kieslijst van de grootste lokale politieke partij die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018. De kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen Woerden 2018 De huidige fractievoorzitter Hendrie van Assem is en blijft de lijsttrekker van Inwonersbelangen. Op de posities 2 en 3 staan de huidige raadsleden Jan-Hubert van Rensen… Meer lezen »

Eerste gesprek huisartsen en actiecomité

Eerste gesprek huisartsen en actiecomité behoud huisartsenzorg en spoedeisende hulp Afgelopen woensdag, 15 november werd in de commissie Welzijn van de Woerdense gemeenteraad de brief van het actiecomité behandeld. Er waren twee insprekers. Namens het actiecomité sprak Doeke Stuurop en namens de SP Wilma Mooij. Nadat zij de raad hun zorgen hadden voorgehouden ging men… Meer lezen »

Wonen in Woerden voor jong en oud

Je bent jong en wil wonen in Woerden; je wilt eigen woonruimte voor jou alleen of om samen te gaan wonen. Kopen lukt niet. Strakke hypotheekvoorwaarden, studieschuld en benodigd eigen geld maken dat je op de koopmarkt niet slaagt. Huren lukt ook slecht; zo gauw er iets vrij komt wat je wel wat lijkt gaat… Meer lezen »