Waarom wel miljoenen naar Woerden-west

Het rapport “Verkeersonderzoek westelijke randweg” is er. Dit rapport kwam er als vervolg op de verkeersvisie maar vooral omdat 4 jaar geleden, in een rapport over de verkeersproblemen in Woerden-west, de oplossing Rietveldbrug en westelijke randweg buiten beschouwing bleef. Wat zegt het rapport? Rietveldbrug en randweg gaan veel geld kosten. Rietveldbrug en randweg gaan het… Meer lezen »

Geluidswerende maatregelen A12 Woerden | Harmelen

Een van de minpunten van wonen in het mooie en groene dorp Harmelen is de geluidsoverlast van de A12. Diezelfde geluidsoverlast ervaren ook de Woerdenaren in Molenvliet. Het is daarom dat Lijst van der Does en Inwonersbelangen aan de gemeente het voorstel doen om na te gaan welke geluidswerende maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om… Meer lezen »

Goede lange termijn afspraken voor Welzijn Woerden noodzakelijk

Inwonersbelangen maakt zich zorgen over de financiële situatie bij stichting Welzijn Woerden. Deze welzijnsorganisatie heeft onlangs aangegeven bij de gemeente Woerden andere financiële en inhoudelijke afspraken te moeten maken. Langlopende huurcontracten van Welzijn Woerden zijn daarom eenzijdig door de welzijnsorganisatie opgezegd. Daarover is onrust ontstaan bij met name de gebruikers van deze diensten. En bij… Meer lezen »

Hoe houden we een westelijke randweg tegen?

Afgelopen week was er in de vergaderzaal van de provincie, een bijzonder partijpolitiek toneelstuk te zien. Inzet is westelijke randweg tegenhouden. Hoe de vork precies in de steel zit, mogen D66 en Progressief Woerden (Groen Links en PvdA) ons uitleggen. De kern (westelijke randweg tegenhouden) van het verhaal is als volgt. In januari besloot de gemeenteraad van… Meer lezen »

Bizarre reactie van NZA en Woerdense huisartsen

Met verbazing heeft Inwonersbelangen in het AD van 1 februari de bizarre reactie van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en de huisartsen gelezen op de bedachte oplossing voor het verdwijnen van de HAP uit Woerden. Het geeft blijk van grote afstand tot de inwoners met betrekking tot het onderwerp medische zorg. Beschamend is het te lezen dat… Meer lezen »

Onze reactie op de komst van Allerzorg naar Woerden

Van 5 dagen van 8.00 tot 17.00 bereikbare huisartsen naar 7 dagen per week van 7.00 tot 22.00 Niet alleen voor calamiteiten, zoals in de oude HAP, maar ook voor gewoon huisartsenbezoek. Geen vrij hoeven nemen om met een van je kinderen naar de dokter te gaan omdat dat ook op een avond of in… Meer lezen »

Hondenbelasting in Woerden afschaffen, het is te duur

Waarom nog hondenbelasting opleggen als het innen ervan bijna evenveel kost? Inwonersbelangen heeft bij de begroting van 2018 voorgesteld om ermee te stoppen, kortom de hondenbelasting in Woerden afschaffen. Heel veel brengt de hondenbelasting niet meer op De opbrengst van de hondenbelasting is voor 2018 ruim 60.000 euro. Dit wordt opgebracht door een kostendekkend tarief… Meer lezen »

HAP terug in Woerden

Geweldig nieuws! Een HAP terug in Woerden in de vorm van uitgebreide huisartsenzorg (HAZ). Er zijn concrete plannen om een vorm  van huisartsenzorg (HAZ) aan te bieden voor 7 dagen per week van 7 tot 22 uur. Wethouder Koster heeft door middel van een persbericht bekend gemaakt dat 2 partijen een HAZ gaan starten in… Meer lezen »

Openbaar toilet terug in Woerden

De fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld aan het college van B&W of het openbaar toilet terug in Woerden kan. Er is geen openbaar toiletvoorziening in de binnenstad van Woerden, die 24 uur per dag te gebruiken is. Enkele jaren geleden was er sprake van zo’n openbaar toilet in de Voorstraat op de hoek met de… Meer lezen »

Bomen terug in gemeente Woerden

De afgelopen twee maanden zijn er heel veel bomen verdwenen in Woerden. Tientallen bomen op Barwoutswaarder, tientallen op de Hollandbaan en afgelopen week in het nieuws de tientallen in de Molenbuurt in Harmelen. Het college heeft toegezegd dat er 1.000 bomen terugkomen. Zo zichtbaar als de kaalslag is, zo weinig zien we van de 1.000… Meer lezen »