Hoe houden we een westelijke randweg tegen?

Afgelopen week was er in de vergaderzaal van de provincie, een bijzonder partijpolitiek toneelstuk te zien. Inzet is westelijke randweg tegenhouden. Hoe de vork precies in de steel zit, mogen D66 en Progressief Woerden (Groen Links en PvdA) ons uitleggen. De kern (westelijke randweg tegenhouden) van het verhaal is als volgt. In januari besloot de gemeenteraad van… Meer lezen »

Bizarre reactie van NZA en Woerdense huisartsen

Met verbazing heeft Inwonersbelangen in het AD van 1 februari de bizarre reactie van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en de huisartsen gelezen op de bedachte oplossing voor het verdwijnen van de HAP uit Woerden. Het geeft blijk van grote afstand tot de inwoners met betrekking tot het onderwerp medische zorg. Beschamend is het te lezen dat… Meer lezen »

Onze reactie op de komst van Allerzorg naar Woerden

Van 5 dagen van 8.00 tot 17.00 bereikbare huisartsen naar 7 dagen per week van 7.00 tot 22.00 Niet alleen voor calamiteiten, zoals in de oude HAP, maar ook voor gewoon huisartsenbezoek. Geen vrij hoeven nemen om met een van je kinderen naar de dokter te gaan omdat dat ook op een avond of in… Meer lezen »

Hondenbelasting in Woerden afschaffen, het is te duur

Waarom nog hondenbelasting opleggen als het innen ervan bijna evenveel kost? Inwonersbelangen heeft bij de begroting van 2018 voorgesteld om ermee te stoppen, kortom de hondenbelasting in Woerden afschaffen. Heel veel brengt de hondenbelasting niet meer op De opbrengst van de hondenbelasting is voor 2018 ruim 60.000 euro. Dit wordt opgebracht door een kostendekkend tarief… Meer lezen »

HAP terug in Woerden

Geweldig nieuws! Een HAP terug in Woerden in de vorm van uitgebreide huisartsenzorg (HAZ). Er zijn concrete plannen om een vorm  van huisartsenzorg (HAZ) aan te bieden voor 7 dagen per week van 7 tot 22 uur. Wethouder Koster heeft door middel van een persbericht bekend gemaakt dat 2 partijen een HAZ gaan starten in… Meer lezen »

Openbaar toilet terug in Woerden

De fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld aan het college van B&W of het openbaar toilet terug in Woerden kan. Er is geen openbaar toiletvoorziening in de binnenstad van Woerden, die 24 uur per dag te gebruiken is. Enkele jaren geleden was er sprake van zo’n openbaar toilet in de Voorstraat op de hoek met de… Meer lezen »

Bomen terug in gemeente Woerden

De afgelopen twee maanden zijn er heel veel bomen verdwenen in Woerden. Tientallen bomen op Barwoutswaarder, tientallen op de Hollandbaan en afgelopen week in het nieuws de tientallen in de Molenbuurt in Harmelen. Het college heeft toegezegd dat er 1.000 bomen terugkomen. Zo zichtbaar als de kaalslag is, zo weinig zien we van de 1.000… Meer lezen »

Wij stappen in de coalitie die

Weet u het nog? Begin 2014 flyerden veel politieke partijen bij winkels voor invoering van de koopzondag. Daarna heeft u uw stem uitgebracht. En toen? Uw stem telde niet meer. Men vormde een coalitie en vervolgens kwam er geen verandering met betrekking tot de koopzondag. Nog vreemder is het, dat de meerderheid van de kiezers… Meer lezen »

Kieskompas

Gemeente Woerden maakt gebruik van het Kieskompas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met 30 stellingen wordt de kiezer ondersteund bij het bepalen waarop te stemmen. De politieke partijen geven per stelling aan of zij het ermee eens zijn of niet. Alle partijen hebben stellingen aangedragen. Vervolgens is bij meerderheid van stemmen bepaald welke stellingen erover… Meer lezen »

Egbert Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent

In de raadsvergadering van 20 december is Egbert Egberts geïnstalleerd als fractie-assistent. Hij is vanwege zijn journalistieke achtergrond en betrokkenheid bij onder meer sport in Woerden vrij goed bekend wat er in de gemeente speelt. Met de start om voor Inwonersbelangen politiek actief te zijn zet hij deze bezigheden opzij. Egbert Egberts staat ook op… Meer lezen »