Programma 2018-2022

Ons programma voor 2018-2022

Inwonersbelangen stapt in een coalitie dieInwonersbelangen gaat de komende jaren aan de slag met de zaken die al 8 jaar zijn blijven liggen.

Lijsttrekker Hendrie van Assem: “We gaan direct starten met de bouw van de woningen zodat de doorstroming op gang komt. De spade moet de grond in voor de randwegen en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers. En we gaan aan de slag om 200 bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Gelukkig kan het nog. Als het aan de coalitie van de afgelopen 8 jaar gelegen had was dit allemaal niet meer mogelijk geweest.”

Gelukkig kan het nog

In 2014 dreigde de coalitie met het verkopen van de gronden waar de Westelijke Randweg gepland is. Gelukkig heeft dit voorstel het niet gehaald en zijn de gronden nog steeds van de gemeente. Het financieel beheer van de afgelopen 8 jaar was vooral tekorten dekken uit de algemene reserve. Hier is meer dan €15,- miljoen uit gehaald voor de meest bizarre zaken. Bijvoorbeeld een subsidie voor duurzaamheid à €40.000,- voor een woning van 1 persoon. Of inhuur van dure externen die dikke boekwerken fabriceren. Door continu te hameren op deze onzin is voorkomen dat de algemene reserve uitgeput is. Hierdoor is er nog geld beschikbaar om bijvoorbeeld grond te kopen voor betaalbare huurwoningen voor senioren en starters. Voor zij die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. En zo de doorstroming op gang te krijgen en sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor wie het bedoeld is. Ook is er de mogelijkheid om te investeren in mensen die in de bijstand zitten. Door goede omscholen of de Nederlandse taal te leren kunnen zij aan het werk. Dit verdient zich zowel in sociale als in financiële termen dubbel en dwars terug.

Downloads

Hieronder is het volledige verkiezingsprogramma en de verkiezingsfolder te downloaden.

Verkiezingsprogramma 2018

Folder verkiezingen 2018

Inwonersbelangen stapt in een coalitie die

 • Het belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen bij een huisarts en een apotheek. En vindt dat SEH en ziekenhuis weer terug moeten komen.
 • Huur- èn koopwoningen gaat bouwen voor de woningzoekenden in onze gemeente.
  – Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden.
  – Voor ouderen die willen verhuizen maar geen woning vinden.
 • Aan de slag gaat met de verkeersproblemen. Te beginnen met de randwegen, en de problemen op en rond de Steinhagenseweg.
 • Beter gaat toezien op de openbare orde. Zolang de politie dat niet kan of wil zal dat middels eigen (wijk)boa’s moeten.
 • Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevordert. En meer over heeft voor het verenigingsleven.
 • Zich meer bekommert om de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Gerooide bomen en struiken gaat vervangen en gaat zorgen dat de afwatering op orde komt.
 • Stopt met zo veel geld uit te trekken voor externen.