Verkiezingen Woerden 2018

Verkiezingen Woerden 2018Inwonersbelangen gaat de komende jaren aan de slag met de zaken die al 8 jaar zijn blijven liggen. Dat is onze boodschap voor de verkiezingen Woerden 2018.

Lijsttrekker Hendrie van Assem: “We gaan direct starten met de bouw van de woningen zodat de doorstroming op gang komt. De spade moet de grond in voor de randwegen en het verbeteren van de veiligheid voor fietsers. En we gaan aan de slag om 200 bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Gelukkig kan het nog. Als het aan de coalitie van de afgelopen 8 jaar gelegen had was dit allemaal niet meer mogelijk geweest.”

Verkiezingen Woerden 2018

Klik hier om naar onze verkiezingspagina te gaan.

Inwonersbelangen stapt in een coalitie die

 • Het belangrijk vindt dat we ook buiten kantoortijd terecht kunnen bij een huisarts en een apotheek. En vindt dat SEH en ziekenhuis weer terug moeten komen.
 • Huur- èn koopwoningen gaat bouwen voor de woningzoekenden in onze gemeente.
  – Voor jongeren die het niet lukt een betaalbare woning te vinden.
  – Voor ouderen die willen verhuizen maar geen woning vinden.Inwonersbelangen lijst 3 Woerden
 • Aan de slag gaat met de verkeersproblemen. Te beginnen met de randwegen, en de problemen op en rond de Steinhagenseweg.
 • Beter gaat toezien op de openbare orde. Zolang de politie dat niet kan of wil zal dat middels eigen (wijk)boa’s moeten.
 • Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevordert. En meer over heeft voor het verenigingsleven.
 • Zich meer bekommert om de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Gerooide bomen en struiken gaat vervangen en gaat zorgen dat de afwatering op orde komt.
 • Stopt met zo veel geld uit te trekken voor externen.