10 miljoen euro inhuur gemeente Woerden

10 miljoen euro inhuur gemeente Woerden

Uit onze raming blijkt dat gemeente Woerden jaarlijk 10 miljoen euro uitgeeft aan inhuur externen. Wat de verwachte inzet voor 2021 is en wat met deze inhuur bereikt gaat worden kon het college niet geven. Voor Inwonersbelangen de reden om voor te stellen om hierop 25% te bezuinigingen in 2021.

10 miljoen euro inhuur gemeente Woerden

130 mensen worden er per jaar ingehuurd

Inwonersbelangen is al een tijdje bezig om duidelijk te krijgen hoeveel de gemeente Woerden inhuurt aan externe mensen. In oktober 2019 werden we geïnformeerd dat het om 130 personen per jaar is. De inhuur varieert van fulltime tot enkele consultaties per week. In totaal werken er 527 ambtenaren bij gemeente Woerden. Hiermee komt het percentage inhuur uit op 25%. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde van 18%. Hier is de laatste verstrekte informatie te downloaden: Raadsinformatiebrief externe inhuur gemeente Woerden.

Raming 10 miljoen euro inhuur gemeente Woerden per jaar

Voor de begroting 2021 hebben wij het college gevraagd of zij kunnen aangeven wat het bedrag is voor inhuur externen. Zij gaven aan dit niet te kunnen. “Het zit in diverse projecten, dus daarom is het niet mogelijk om aan te geven voor welk bedrag de inhuur begroot is”, aldus het college. Uit de gegevens die voor handen is hebben we een eigen raming opgesteld. 

Allereerst het tarief. Voor de inhuur van gemeente worden alle gunningen gepubliceerd op https://inhuurdeskwoerden.nl. Ook de uurtarieven worden vermeld. Een gemiddelde van de meest recente gunningen komt uit op een gemiddeld tarief van 78 euro per uur. Uitgaande van 40 weken inzet per jaar, met gemiddeld 20 uur per week voor 130 personen komt het totaal uit op 8,1 miljoen euro (78 x 40 x 20 x 130). Met btw (21%) komt het uiteindelijk uit op 10 miljoen euro per jaar.

Hoge schuld en OZB verhoging van 25%

Gemeente Woerden heeft een hoge schuld. Daarvoor gaat de OZB de komende paar jaar met 25% omhoog. Ook andere belastingen gaan omhoog, zoals bijvoorbeeld de rioolbelasting. Inwonersbelangen is van mening dat het niet kan dat er voor 10 miljoen euro onduidelijk is wat er mee bereikt wordt in 2021. Terwijl de inwoners te maken krijgen met forse lastenverzwaringen en de gemeente een torenhoge schulden heeft.

Voorstel voor minder inhuur externen

Voor 2021 wil Inwonersbelangen dat de uitgaven aan externen met 25% dalen. In december moet duidelijk worden waarvoor er in 2021 inhuur gewenst is. En wat de inhuur gaat realiseren voor de inwoners van Woerden. Het voorstel is hier te downloaden: Voorstel 25% minder inhuur.