7 miljoen tekort: Ontwikkeling Woerden dezelfde als in de Zorg en Woningcoöperaties

1 november 2015
In de anderhalf jaar dat de huidige coalitie de scepter roert over Woerden is er bijna €7,- miljoen uit de algemene reserve (spaarpot) geput. Bij de behandeling van de begroting 2016 is voorkomen dat dit bedrag nog groter is geworden. Management van de gemeente zou een hoger salaris nodig hebben om kwaliteit te kunnen behouden en nieuwe managers te kunnen werven.

Tot nu toe heeft deze coalitie €7,- miljoen uit de algemene reserves (de spaarpot) gehaald:

  • € 1,75 miljoen voor het sociaal domein;
  • € 0,9 miljoen voor het tekort over de eerste maanden van 2015;
  • € 0,5 miljoen voor de aanschaf van de Brediushoeve;
  • € 1,0 miljoen voor het groot onderhoud en ruim;
  • € 2,5 miljoen voor de parkeergarage op het Defensie-eiland.

MinderEuroMeerHandjesBij veel van deze uitgaven is het Inwonersbelangen niet duidelijk of het in het belang van de inwoners is. Uit de voorstellen is vaak de noodzaak ervan onduidelijk, onduidelijk of het niet goedkoper kan en of het niet anders kan. Een bijzonder moment in de avond was het merkwaardige voorstel van Progressief Woerden en D66. Zij stelden voor om het college de ruimte te bieden om de salarissen van de hogere ambtenaren van Woerden te verhogen. Het zou moeten gaan € 150.000,-. Dit vindt Inwonersbelangen ongelooflijk. Een deel van de in het totaal € 0,5 miljoen moest betaald gaan worden uit de algemene reserve (de spaarpot). Voor Inwonersbelangen te bizar voor woorden. Temeer als je bedenkt met welke gemeentelijke aalmoezen het verenigingsleven in Woerden bedeeld wordt.

Inwonersbelangen ziet in de gemeente Woerden een ontwikkeling die vergelijkbaar is met die we in de zorg en bijvoorbeeld de woningcoöperaties zien. Het management gaat “meer doen met minder mensen”, er komen minder handjes aan de basis, er komen meer problemen, lossen we op met actieprogramma’s, meer en kwalitatief beter (lees duurder) management, etc., etc. We zien dit ook terug in de oplossingen voor de problemen met het beheer in de openbare ruimte waar miljoenen wordt uitgetrokken voor een nieuw “management en control systeem” het zogenaamde “Utrechtse model” en het optuigen van front en backoffice systeem dat moet fungeren als een buffer tussen burger en stadhuis. Meer gemeentewerkers op straat levert het niet op. En zij, de laagbetaalden in de gemeentelijke organisatie hoeven er ook niet op te rekenen dat zij mogen delen in het brede gebaar van Progressief Woerden en D’66.

Inwonersbelangen gaat hier met het gezonde verstand tegen in. Net zoals bij de groteske plannen voor het nieuwe stadhuis van € 23,4 miljoen van 2 jaar geleden. De laatste plannen zijn al een stuk zuiniger dan oorspronkelijke.

Hoeveel?

Inwonersbelangen is blij dat dat gerealiseerd is.