Afvalstoffenheffing kan omlaag

Oktober 2010

afvalstoffenDe Woerdense gemeenteraadsfracties van CDA en Inwonersbelangen vinden dat de afvalstoffenheffing zeker 30 euro per huishouden omlaag kan nu de gemeente een zeer gunstige aanbesteding heeft kunnen doen voor de verwerking van het Woerdense huishoudelijk afval. CDA en Inwonersbelangen krijgen de indruk dat de nieuwe coalitie het voordeel in de gemeentelijke kas wil verwerken. Hoewel de gemeentelijke financiƫn er zorgelijk bijstaan, zijn CDA en Inwonersbelangen van oordeel dat met het geld van burgers transparant moet worden omgegaan. Het CDA en Inwonersbelangen zullen over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

Vorig jaar heeft de Afvalverwerking Utrecht (AVU) een gunstige aanbesteding gedaan voor de verwerking van restafval. Het voordeel voor de gemeente Woerden bedraagt per 1 januari a.s. maar liefst 750.000 euro per jaar, hetgeen overeenkomt met een bedrag van ca. 35 euro per huishouden.

De AVU is een gemeenschappelijke regeling waar ook Woerden deel van uit maakt. De kosten voor het verwerken van afval wordt via de afvalstoffenheffing kostendekkend in rekening gebracht bij de burger. Dat betekent dat wanneer de kosten toenemen ook de heffing zal stijgen. Echter, hetzelfde betekent ook dat wanneer de kosten dalen dit eveneens verrekend dient te worden in de genoemde heffing. CDA en Inwonersbelangen erkennen dat er ook stijgende lasten kunnen zijn, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw afvalbrengstation of zgn. milieustraat. Om aan de tal van wettelijke eisen te voldoen, zal zo’n investering noodzakelijk blijken en dus ook tot een hogere afvalstoffenheffing leiden. Met het voordeel uit de eerder genoemde aanbesteding zouden de extra lasten voor deze investering deels verrekend kunnen worden. Hoewel de uitkomsten van de aanbesteding al lang bekend zijn, verzuimt het college om aan onze inwoners duidelijk te maken hoe de opbrengst met de heffing verrekend zal worden. CDA en Inwonersbelangen vrezen dat deze opbrengst gebruikt zal worden om de problemen in de begroting op te lossen. De motie van CDA en Inwonersbelangen beoogt hierover de noodzakelijke helderheid voor onze inwoners en de leden van de raad te krijgen.