Ambtenaren vrijwillig inzetten voor brandweer

Het is steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Ook voor de brandweer. Daarom vraagt INWONERSBELANGEN aan de gemeente of er ambtenaren zijn die zich vrijwillig willen inzetten voor de brandweer.

Themabijeenkomst brandweer

Op 16 januari 2020 zijn raadsleden tijdens een themabijeenkomst geïnformeerd over het nieuwe ‘materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) van de Veiligheidsregio Utrecht.

Tijdens deze vergadering werd aangegeven dat de brandweer voor het overgrote deel draait op vrijwilligers (1600 van 1800 personen) en dat het steeds lastiger wordt om in de dagsituatie (TS6: uitrukken met 6 brandweerlieden) brandweervrijwilligers op de posten te bemensen. Dit komt mede omdat de mensen steeds vaker buiten de gemeente werkzaam zijn.

De inzet van (TS4: in bijzondere gevallen uitrukken met slechts 4 brandweerlieden) in plaats van (TS6) is een afwijking van de basis brandweereenheid, dit op verzoek van de brandweerposten.

Vragen

Onze vragen:

  1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat het inderdaad lastiger wordt omvoldoende brandweervrijwilligers op de posten te krijgen in de dag situatie?
  2. Kan het college bij de huidige en de toekomstige ambtenaren navragen of erbelangstelling is, zodat zij eventueel ook ingezet kunnen worden overdag?
  3. Kan het college in contact treden met de gemeente Veenendaal om na te gaan hoezij dit heeft vormgegeven?

Bron: https://veenendaal.nieuws.nl/nieuws/6330/brandweer-zoekt-meer-vrijwilligers/