7 miljoen tekort: Ontwikkeling Woerden dezelfde als in de Zorg en Woningcoöperaties

1 november 2015 In de anderhalf jaar dat de huidige coalitie de scepter roert over Woerden is er bijna €7,- miljoen uit de algemene reserve (spaarpot) geput. Bij de behandeling van de begroting 2016 is voorkomen dat dit bedrag nog groter is geworden. Management van de gemeente zou een hoger salaris nodig hebben om kwaliteit […]

Meer lezen

Inspraak verkeerssituatie Harmelen

16 oktober 2015 De randweg in Harmelen is nu een half jaar volledig in gebruik. De Dorpsstraat wordt aangepast van een doorgaande provinciale weg naar een weg in een woonwijk. De inwoners en (landbouw)bedrijven beginnen gewend te raken aan de nieuwe routes om in, uit en langs Harmelen te komen. Helaas constateert Inwonersbelangen dat er nog […]

Meer lezen

NZa: Fusie Hofpoort mag doorgaan

7 oktober 2015 Vandaag heeft de NZa bekend gemaakt dat de fusie van het Hofpoort met Antonius door mag gaan. Het Hofpoort zou zorgvuldig te werk zijn gegaan. Eerste reactie Inwonersbelangen op besluit fusie Hofpoort Het eerste deel van de toets van de NZa beoordeeld of stakeholders betrokken zijn geweest. Vanuit de cliëntenraad hebben we […]

Meer lezen

Bezwaar Inwonersbelangen wordt in behandeling genomen bij NZa

4 oktober 2015 Al geruime tijd is er geen nieuws meer over de fusieplannen van het Hofpoort ziekenhuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is nog steeds bezig met het toetsen van de voorgenomen fusie van het Hofpoort met het Antonius ziekenhuis. Om transparantie te krijgen over waarom de de NZa niet tot een besluit kan komen […]

Meer lezen