Inzet Politieboot Woerden

De afgelopen weken zijn er vele reacties geweest van Inwoners over de veiligheid in de singels en over de inzet van de Politieboot Woerden. Zelfs in de Woerdense Courant is er afgelopen week een column aan gewijd. Naleven veiligheid op het water Inwonersbelangen maakt zich met de inwoners zorgen over de veiligheid op het water […]

Lees meer

Platanen Emmakade Woerden

Vragen over kap Platanen Emmakade

Naar aanleiding van publicatie en aanvraag van een kapvergunning voor 9 platanen aan de Emmakade in Woerden hebben wij (Inwonersbelangen en LvdD) contact opgenomen met de wethouder. Dit om de nut en noodzaak van de kap van deze bomen te bespreken. Ook van inwoners zijn vragen hierover gesteld. Herplant van kap Platanen uit 2014 De […]

Lees meer

Uitsterfbeleid bomen exercitieveld

Kastanjebomen Exercitieveld behouden

Op 16 juli heeft de gemeenteraad haar besluit over de kap van de kastanjebomen op het Exercitieveld heroverwogen. Een maand daarvoor had de gemeenteraad, op Inwonersbelangen na, besloten tot kap van de historische kastanjebomen. Acties van inwoners Naar aanleiding van acties van inwoners kwamen ook ander partijen tot het inzicht dat de kastanjebomen niet hoeven […]

Lees meer

Bomen kappen met het kappen

Kappen met het kappen van bomen

Op dit moment is in heel Woerden het ronken van motorzagen een dagelijks geluid geworden. De bomen vallen als bosjes om. Helaas valt dit niet rijmen met de wens van de gemeenteraad voor meer bomen en groen. Daarom wil de oppositie dat het college de gemeenteraad iedere vier weken een opgave doet van waar bomen gekapt worden. Zodat de gemeenteraad in kan grijpen waar kap niet gewenst is. We willen kappen met het kappen van bomen.

Lees meer

Torenvalk

Afsluiten Torenvalk in Harmelen

Van een aantal betrokken inwoners uit Harmelen ‘Noord’ hebben we vernomen dat de gemeente voornemens is om de Torenvalk af te sluiten. De reden zou zijn dat door de afsluiting van de Dorpsstraat in 2015 er veel sluipverkeer was. We hebben uiteenlopende signalen ontvangen over de wenselijkheid van de afsluiting. De volgende vragen hebben wij […]

Lees meer

Betrouwbare peiling

Betrouwbare peilingen die te gebruiken zijn

Peilingen prima, maar dan wel betrouwbaar en bruikbaar (28 februari 2016) Goede en betrouwbare peilingen onder inwoners zijn een verrijking van de lokale democratie in Woerden. Inwoners betrekken bij welke vragen voorgelegd worden, zorgen voor betrokkenheid van de inwoners en borgen dat de uitkomst representatief is. Inwonersbelangen is een groot voorstander van betrouwbare en bruikbare […]

Lees meer

Nieuw Kerkplein heden

Nieuw kerkplein in Harmelen gewenst?

Willen de inwoners van Harmelen een nieuw Kerkplein (18 februari 2016)? Diverse berichten ontving Inwonersbelangen over de plannen van een nieuw Kerkplein en reconstructie van de Kalverstraat in Harmelen. Deze plannen waren geen onderdeel van de oorspronkelijke reconstructie van de Dorpsstraat. Navraag leert dat slechts een beperkt aantal inwoners hun mening is gevraagd. Inwonersbelangen is […]

Lees meer

Hofpoort

Hofpoort: Ziekenhuis slecht bereikbaar

Bereikbaarheid ziekenhuis na fusie Hofpoort is een vraagteken (14 februari 2016) De fusie tussen het Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius lijkt een feit te zijn. De laatste mogelijkheden van bezwaren worden nog benut door Inwonersbelangen. Zo gaat de Nederlandse Zorgautoriteit dan eindelijk de documenten vrijgeven waarop zij besloten heeft de fusie goed te keuren. De […]

Lees meer

Defensie-eiland

Defensie-eiland en parkeren

Parkeren op Defensie-eiland (2 februari 2016) Heel langzaam komt de voltooiing van het noordelijk deel van het Defensie-eiland in zicht. Binnenkort zullen de laatste bewoners van de Citadel hun intrek nemen. Dit betekent dat ook de inpandige garage voor deze bewoners volledig benut kan worden. Sinds kort is het niet meer mogelijk voor gasten op […]

Lees meer

koopzondag

Koopzondag: Winkels mogen elke laatste zondag van de maand open…

Koopzondag, uit de gemeenteraad (28 januari 2016) Omdat het college op grond van het coalitieakkoord het verzoek van het Stadshart om verruiming van het aantal koopzondagen niet mag honoreren, dienden Inwonersbelangen en Lijst van der Does de motie “Winkels mogen elke laatste zondag van de maand open” in. Donderdag 28 januari kwam de motie in de […]

Lees meer