afschaffen hondenbelasting

Begroting 2021 Woerden

Afgelopen vrijdag 6 november is de begroting 2021 Woerden aangenomen. Het was duidelijk niet onze begroting. Geen westelijke randweg, te weinig buurtpreventie, te weinig nieuwbouw, in standhouden van de hondenbelasting, te weinig bomen en geen duidelijkheid over hoeveel er ingehuurd wordt. Tot slot een forse OZB-verhoging. Alleen de coalitiepartijen stemde voor de begroting.

afschaffen honderbelasting

Westelijke randweg op de lange baan

In de begroting 2021 was wel de zeer kostbare Rembrandtbrug opgenomen. Bij elkaar gaat deze €29,- miljoen kosten. Ook  de realisatie gaat lang duren, minimaal 5 jaar. Lees hier meer over de Rembrandtbrug. De Rietveldbrug is niet alleen veel goedkoper, maar kan meteen aangesloten worden op de westelijke randweg. Daarmee wordt het verkeersprobleem in Woerden west echt opgelost. Als klap op de vuurpijl deelde de wethouder mee dat met de Rembrandtbrug de inwoners van Woerden west voor een deel geholpen worden. Dat het volgende grote project de oostelijke randweg wordt. De westelijke randweg is wat hem betreft daarna pas aan de beurt.

Buurt preventie onder druk

In de voorstellen voor 2021 werd er bezuinigd op de Boa’s. De huidige 4 zouden er vanaf 2021 nog maar 3 worden. Dit terwijl de wijkagent haar of zijn werk niet meer kan doen. De Nationale Politie legt de prioriteit bij de beveiliging van advocaten en opsporing van zware criminaliteit. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners komt er niet meer van. De ogen en oren in de wijk zijn verdwenen. De preventie die uitgaat van een wijkagent is verdwenen uit de wijk. Voor ons reden om een voorstel te doen naar uitbreiding van in totaal 6 Boa’s in 2021. Dit heeft het niet gehaald. Wel is de voorgestelde bezuiniging teruggedraaid en blijven er 4 Boa’s.

Inhuur onduidelijk in begroting 2021 Woerden

De inhuur van gemeente Woerden is te hoog. Per jaar worden er 130 mensen ingehuurd. De wethouder kon onze vraag over hoeveel er ingehuurd zal worden voor 2021 niet beantwoorden. Het zit verstopt in allerlei begrotingsposten van de begroting 2021 Woerden. Daarom hebben wij voorgesteld om dit alsnog helder te maken in december van 2020. Om vervolgens tot een reductie van 25% te komen. Hiermee zou gemeente Woerden nog iets boven het gemiddelde komen wat gemeenten gemiddeld inhuren (dit vinden wij ook te hoog). Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald. Lees hier meer over de inhuur bij gemeente Woerden.

afschaffen hondenbelasting

Afval sorteren bij de bron?

Op dit moment sorteren de inwoners zelf hun afval. Bij een aantal andere gemeente wordt het afval gesorteerd in de fabriek. Dit heeft vele voordelen dan hoe het op dit moment in gemeente Woerden gaat. Het belangrijkste is dat het afval daardoor veel beter gescheiden wordt. Daarbij komt dat inwoners niet opgezadeld worden met 3 grote afvalcontainers en gele zaken. Het scheelt een boel ruimte. Dit voorstel haalde het ook niet. De geesten zullen we hiervoor moeten rijpen. Dat komt nog wel en met zoals zoveel zaken uit verleden gaat ons dat lukken.

Niet de begroting voor de inwoners

Het was duidelijk niet de begroting waarop inwoners zitten te wachten. Verkiezingsbeloftes worden niet waargemaakt. Onzinnige hondenbelasting wordt in stand gehouden. Maar het ergste is wel de onnodige OZB-belasting. Deze wordt de komende jaren met meer dan 25% verhoogd. Alle voorstellen zijn hier te vinden. Je kunt hier ook nagaan hoe elke partij gestemd heeft.