Belangenverstrengeling in het college van Woerden?

6 januari 2016

Er komt een onderzoek naar belangenverstrengeling binnen gemeente Woerden. Dit naar aanleiding van het aftreden van de wethouder Duindam in december 2015. Hiervoor zijn 4 varianten uitgewerkt, de zijn hier te lezen. Inwonersbelangen ziet variant 4 (vormvrij, zonder verordening) als beste uitgangspunt in de gegeven situatie. Alleen de invulling van deze variant zien wij anders.

1. Organisatie onderzoekscommissie belangenverstrengeling

Onderzoek belangenverstrengeling2Inwonersbelangen stelt het volgende voor:

 1. Er wordt een commissie benoemd die in opdracht van de raad onderzoek doet op alle vragen die de raad heeft.
 2. De commissie wordt samengesteld uit deskundige personen bij voorkeur uit Woerden. Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd
 3. Alle politieke partijen kunnen hun onderzoeksvragen indienen bij de onderzoekscommissie.
 4. De commissie opereert onder regie en aansturing van audit commissie, het presidium of een speciale raadscommissie.

Denk bij de commissie samenstelling aan een volgende opzet:

 • Een oud-politicus c.q. overheidsbestuurder.
 • Een accountant c.q. bestuurdersdeskundige.
 • Een jurist.

De ambtelijk secretaris wordt geleverd door de organisatie (denk hierbij aan de secretaris van de rekenkamer).

Voordelen:

 • Alle raadsleden/fractie’s krijgen antwoord op hun onderzoeksvragen.
 • Het kost de inwoners minder belasting dan een commercieel bureau.
 • Directe aansturing vanuit de raad.

Nadeel:

 • Betrokkenen kunnen niet worden gedwongen medewerking te verlenen

2. Aanvullende vragen belangenverstrengeling

Inwonersbelangen heeft de volgende aanvullingen voor de onderzoeksopzet:

 1. Is er sprake (geweest) van belangenverstrengeling binnen het college van wethouders en burgemeester, als collegiaal bestuur? Wat is de inhoudelijke rol (geweest) van college en organisatie?
 2. Als er sprake is (geweest) van belangenverstrengeling binnen het collegiaal bestuur van de wethouders en burgemeester, welke regie en controle heeft de burgemeester gehad over het aspect integriteit?
 3. Wat heeft D66, de partij van Wethouder Duindam gezien een eerdere zaak, gedaan om de integriteit van de wethouder te borgen Als er sprake is (geweest) van belangenverstrengeling?
 4. Welke rol heeft de raad hierin gehad, als er sprake is (geweest) van belangenverstrengeling en hoe wordt dit een volgende keer voorkomen?