Bereikbaarheid hulpdiensten Defensie-eiland

Bewoners verontrust

Bewoners van Defensie-eiland noord meldden bij Inwonersbelangen dat ze ongerust zijn over de afsluiting van de weg met paaltjes. Met name de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Kunnen zij wel bij de woningen komen?

Patiƫnten op brancard door de regen

De verontrustheid kwam doordat de bewoners buren op de brancard door de stromende regen zagen liggen. Ze moesten een paar honderd meter lopen om van de voordeur bij de ambulance te komen. Navraag leerde dat niet alle hulpdiensten de passende sleutel hebben.

Vragen over bereikbaarheid Defensie-eiland

Dit was voor Inwonersbelangen reden om dit voor te leggen aan burgemeester en wethouders.

De volgende vragen zijn gesteld:

  1. Is deze situatie belkend bij het college?
  2. Erkend het college dat dit onnodige en levensbedreigende situaties kan veroorzaken?
  3. Zijn er maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
  4. Wil het college dit delen met de VVE van de betreffende woning complexen?

Defensie-eiland

Eerste reactie

In verband met de uitbraak van de Corona kan dit op dit moment niet opgelost worden. Heeft nu de aandacht en er wordt aan gewerkt.