Woerdenwijzer

Bereiken Woerdenwijzer eenvoudiger

Het bereiken van Woerden Wijzer wordt eenvoudiger

Woerdenwijzer(20 maart 2016) Een belangrijke toegangsdeur tot het sociaal domein voor inwoners is Woerdenwijzer. Tot nu toe was deze deur nogal lastig te bereiken; zo bleek uit een gebruikerstest van Inwonersbelangen. De gemeente gaat dat nog voor de zomer verbeteren.

Vanaf 1 januari 2015 is gemeente Woerden verantwoordelijk voor Werk & Inkomen, Zorg en Welzijn (WMO) en de Jeugdzorg. Gemeente Woerden heeft gekozen om de toegang hiervoor te organiseren via de website woerdenwijzer.nl en de telefoon. Inwonersbelangen heeft met een panel van inwoners onderzocht of deze toegang voldoet. De uitkomst van dit onderzoek was dat dat niet zo is.

Inwonersbelangen wil dat de toegang tot de gemeente voor al haar inwoners makkelijk moet blijven. De één wil en kan dit via internet of social media, de ander wil kunnen bellen of een brief kunnen schrijven, maar ook een baliebezoek moet gewoon mogelijk blijven.

Samenvattend liep het testpanel tegen het volgende aan bij Woerdenwijzer:

  • Inwoners komen pas in aanraking met Woerdenwijzer als er in hun omgeving wat aan de hand is. Dan pas gaan ze informatie zoeken. En dan blijkt dat het verkrijgen  van de nodige informatie via de website woerdenwijzer.nl niet eenvoudig is. Zo is het telefoonnummer slecht te vinden.
  • Een inwoner die niet bekend is met de term Woerdenwijzer gaat naar bekende website woerden.nl (gemeentewebsite). Vervolgens wordt er gezocht op termen als rollator, krukken of aanpassen woonruimte. Op woerden.nl loopt de gebruiker vervolgens vast.
  • De hoofdonderwerpen zijn (1) Werk en Inkomen, (2) Jeugdzorg of (3) Zorg en Welzijn (WMO). Als je wilt weten of je een uitkering kunt krijgen ben je niet geïnteresseerd in Jeugdzorg. De website geeft vervolgens veel informatie over zaken die er niet toe doen en uiteindelijk komt het er toch op neer dat je moet gaan bellen. Dat irriteert onnodig.

De volgende verbeteringen worden doorgevoerd:

  • Het internetadres en het telefoonnummer van Woerdenwijzer.nl krijgen een vaste plaats op de gemeentepagina van de Woerdense Courant en op Woerden.nl (gemeente website).
  • De zoektermen op de website worden aangepast aan de gebruikerspraktijk. Dat zal de bruikbaarheid van de website aanzienlijk verbeteren.
  • Woerdenwijzer.nl wordt aangepast aan hoe de gebruiker zoekt.  Een bezoeker krijgt direct de keus of hij/zij informatie wil over (1) Werk en Inkomen, (2) Jeugdzorg of (3) Zorg en Welzijn (WMO).

Het hele verslag is hier te downloaden.