Windmolens op 500 meter in Woerden

Besluit in juli over 36 windmolens in Woerden

Energietransitie: Risico’s voor gezondheid door duurzaamheid door 

De komende tijd wordt er door gemeenteraad besloten of er 36 windmolens in Woerden worden geplaatst. De kans is groot dat de gemeenteraad instemt met het plaatsen van veel windmolens. Op dit moment staan er in de plannen 36 ingetekend voor Woerden. Het gaat tegenwoordig om windmolens met een tiphoogte van 240 meter. Dit is tweemaal zo hoog als de Domtoren. Ze komen daarmee in top van de hoogste bouwwerken in Nederland. De Gebrandytoren in “Lopik” is 362 meter. Zowel het RIVM als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen voor ernstige gezondheidsklachten die de grote windmolens met zich meebrengen.

36 windmolens in Woerden

Duurzaamheid en energietransitie

De aarde warmt op en om ernstige gevolgen te voorkomen moeten we stoppen met het gebruik van fossiele brandstof. De vraag is hoe. In Nederland is hier het energieakkoord 2.0 leidend. Een onderdeel hiervan is dat de gemeentes de opdracht krijgen om op eigen grondgebied energie op te gaan wekken. Gemeente Woerden doet dit in een groter verband: de Regionale Energiestrategie Utrecht 16 (RES-U16). Hierin trekken de 16 gemeentes en 4 waterschappen gezamenlijk op. Voor de herfst moet deze regio een bod doen van hoeveel energie er opgewekt kan worden. De RES-U16 stelt mede namens gemeente Woerden voor om een bod te doen van 1,8 terawatt. Dit bod is berekend zonder rekening te houden met ruimtelijke, maatschappelijke, financieel-economische of realiseerbaarheidsafwegingen. De gemeenteraad van Woerden vindt het niet nodig (zie verslag vergadering van 4 juni 2020) dat deze afwegingen gedaan worden voordat het bod gedaan wordt.

Windmolens zijn een risico voor de gezondheid

Windmolens veroorzaken geluid. Voorstanders van het plaatsen van windmolens noemen het een zacht en mooi suizend geluid. Tegenstanders roepen moord en brand. Het zou ernstige gezondheidsklachten veroorzaken: slapeloosheid, chronische vermoeidheid en hartritmestoornissen. De waarheid licht waarschijnlijk ergens in het midden. Ondertussen spreken gerenommeerde instituties zich uit over de onderschatte gezondheidsrisico’s van geluidsoverlast. Ook van windmolens. Zowel het RIVM als WHO geven aan dat deze ernstig onderschat worden. De WHO heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het geluid van windturbines niet hoger dan 45 decibel mag zijn (Guidelines for the European Region, 2018). RTL Nieuws analyseerde naar aanleiding van het WHO-advies in 2018 geluidsgegevens van het RIVM. Uit die analyse bleek dat 37 procent van de huizen meer dan 55 decibel geluid ervaart. Dat zijn bijna drie miljoen huizen.

Op de volgende website is meer informatie te lezen:

Windmolens op minimaal 2000 meter van woonwijken

In  de Energie analyse van Genaration Energie/Quintel Intelligence wordt door de RES-U16 een voorstel gedaan waar de windmolens bij voorkeur moeten komen. Uit het overzicht blijkt dat er 36 windmolens in gemeente Woerden gepland zijn.

Een fors aantal worden in de weilanden van het Groene Hart geplaatst. Inwonersbelangen vindt dat dit een grote aanslag is op het karakteristieke landschap van het Groenen-Hart. Ernstiger is dat er opnieuw ten zuidwesten van Molenvliet in Woerden 2 windmolens gepland zijn. Ook rondom Kamerik en Harmelen zijn een aantal windmolens gepland. De geplande locaties zijn dicht op de woonwijken waarmee de geluidsoverlast hoger zal zijn dan 45 decibel. Pas als windmolens op meer dan 2000 meter geplaatst worden zal de verwachte geluidsoverlast voorkomen worden. Wat Inwonersbelangen betreft mogen er in een straal van 2.000 meter van bebouwing geen windmolens komen: Geen windmolens bij woonwijken.

Volksgezondheid belangrijker dan windmolens

Er zijn veel alternatieven om duurzame energie op te wekken op het grondgebied van gemeente Woerden. En als je de eis dat het op eigen grondgebied opgewekt moet worden laat vallen, zijn er veel meer en betere mogelijkheden in Nederland. Daarbij is het vreemd dat deze eis wel in RES-U16 verband wordt gehanteerd, maar niet per gemeente. Voor gemeente Utrecht staan maar 9 windmolens ingetekend in de plannen voor haar  352.941 inwoners. Woerden staat aan de lat voor 36 windmolens voor haar 52.000 inwoners. Hiermee ontstaat het beeld dat de gezondheid van de inwoners van Woerden opgeofferd kan worden om de inwoners van gemeente Utrecht van stroom te kunnen voorzien.

Een alternatief is zonne-energie. De opgave waar Woerden voor staat kan bijvoorbeeld met zonnen-weides gerealiseerd worden. In de beantwoording van het college staat dat hiervoor 100-280 hectare voor nodig is. Dit is tot 1% tot 3% van de oppervlakte van gemeente Woerden (92,92 hectare).

36 windmolens in Woerden? Laat het de gemeenteraad weten hoe u erover denkt

Duurzaam is geen punt van discussie meer, dit wil een overduidelijke meerderheid, Vier uitgangspunten zijn hiervoor belangrijk

  1. gezond ouder worden
  2. Er moet draagvlak zijn bij onze inwoners
  3. Het moet betaalbaar zijn
  4. Realistisch en duurzaam

Inwonersbelangen vindt dit ongehoord. Gezondheid van mensen mag nooit op het spel gezet worden. Windmolens moeten minimaal op 2.000 meter afstand van woonwijken geplaatst worden. Vindt u dit ook? Laat dan uw stem horen. Wendt u zich tot de andere politieke partijen in de gemeenteraad hoe denkt over 36 windmolens in Woerden. Mogelijk wordt er in juli 2020 al een besluit genomen.