Bestuur Inwonersbelangen versterkt

Bestuur Inwonersbelangen versterkt

Op de algemene ledenvergadering van 12 juli hebben de leden Theo Nieuwendijk gekozen als nieuw bestuurslid. Hij neemt de functie van vicevoorzitter van de vereniging op zich. Hiermee is het bestuur Inwonersbelangen versterkt.

 

Nieuwe vicevoorzitter Theo Nieuwendijk

Theo heeft een grote staat van dienst in Woerden en omgeving. Zo is hij vele jaren brandweercommandant geweest. Eerst in eerst Kockengen en later de Stichtse vecht. Hij heeft samen met zijn vrouw het kleinschalige Thomashuis in Zegveld opgezet en dit vele jaren gerund. Thomashuis Zegveld biedt plek aan 8 mensen met een verstandelijke beperking. Rondom het Thomashuis is veel ruimte voor de verschillende hobby’s en interesse van de bewoners. Ook hebben zij samen op twee locaties dagbesteding gerealiseerd.

Neemt veel ervaring mee naar Inwonersbelangen

Vanuit deze ervaringen heeft hij ook mee gedaan met het op zetten van Zegveld Zorgt. Deze organisatie wil het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom vergroten. Zegveld Zorgt wil hierdoor bereiken dat inwoners die op hulp zijn aangewezen, zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Vanuit hier heeft Theo ook een bijdrage geleverd voor de start van de Pionier, een nog te bouwen Levensloopbestendige appartementencomplex voor senioren in Zegveld.

Theo is in het verleden werkzaam geweest in de marketing. Hij gaat zich bezig houden met de PR activiteiten en de externe contacten voor Inwonersbelangen. Het hele bestuur is hier te vinden: https://inwonersbelangen.nl/bestuur