betaalbaar wonen in Woerden

Betaalbaar wonen in Woerden

betaalbaar wonen in Woerden

Hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat er in Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik voldoende betaalbare woningen komen? Niet alleen voor kopers maar vooral voor huurders. Woningen voor jongeren, senioren die gelijkvloers willen wonen of bijvoorbeeld na een scheiding op zoek moeten naar een huurwoning? Betaalbaar wonen in Woerden dus.

Sociale huurwoning en vrije markt

Wat zijn de problemen?
Voor een steeds grotere groep woningzoekenden wordt een koopwoning schier onbereikbaar. Veranderde hypotheekvoorwaarden in combinatie met studieschuld, benodigde eigen geld en het prijspeil van onze koopwoningen zijn de belangrijkste oorzaken. Een onzekere inkomenspositie is vaak een bijkomend probleem. Betaalbaar wonen in Woerden is voor velen niet meer haalbaar.

Dat maakt dat er een grotere vraag ontstaat naar huurwoningen. En dan zien we vervolgens dat ons aanbod aan huurwoningen niet alleen ontoereikend is maar ook niet afgestemd is op de “nieuwe huurders”:

  • Mensen die op hun oude dag van hun premie A of B koopwoning naar een appartement willen maar dat niet kunnen of willen kopen
  • jongeren die als gevolg van studieschuld,  gebrek aan eigen geld, onzekerheid over hun arbeidsplaats,  geen woning kunnen kopen maar om te huren of te veel verdienen, of links en rechts ingehaald worden door mensen met een sociale indicatie
  • mensen die als gevolg van relatie en/of inkomensproblemen van een koopwoning naar een huurwoning willen maar daar niet voor in aanmerking komen.

De sociale verhuur is niet ingesteld op die veranderingen in de markt en kan dat door allerlei door de centrale overheid opgelegde beperkingen ook niet of nauwelijks. Je zou denken het is aan marktpartijen (lees aannemers en projectontwikkelaars) om dit op te pakken maar die doen dat om welke redenen dan ook niet of onvoldoende.

Dat betekent dat de overheid aan zet is en met initiatieven moet komen.

De cijfertjes

Eerst even het volgende:

  • Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen mag je niet meer verdienen dan €40.000,- per jaar. De maximale huurprijs per maand is dan €710,- (voor jongeren €414,-). Om voor deze woningen in aanmerking te komen moet je je inschrijven bij de woning coöperatie.
  • Vervolgens kom je op een wachtlijst en kan het lang duren. Er is te weinig doorstroom. Als je eenmaal in een sociale huurwoning zit en je komt boven de inkomensgrens dan kun je gewoon blijven zitten. Dit zal ook gebeuren want in de vrije markt van Woerden is nauwelijks, eigenlijk geen aanbod.
  • De oorzaak daarvan is dat er boven de maandhuur van €710,- geen aanbod is in Woerden. Als hiervoor aanbod gerealiseerd kan worden zal er doorstroming ontstaan. Vanuit de sociale huurwoningen zullen huurders overstappen naar het nieuwe aanbod en komen hun huurwoningen vrij. Ook zal het een oplossing zijn voor de eigenhuisbezitters die willen gaan huren. Dat maakt dat er ook daar woningaanbod ontstaat

Hoe dat te realiseren?

Betaalbaar wonen in Woerden

Inwonersbelangen gaat voor de oplossing “gemeentelijke wooncoöperatie.”
De huizenprijzen in Woerden worden, zo zeggen deskundigen, in belangrijke mate bepaald door de hoge grondprijs. Als nu de gemeente de grond levert en hier eigenaar van blijft wordt het prijsopdrijvend effect genivelleerd. Dit kost de gemeente geen geld omdat dit een bezit is. Voor die beschikbaarstelling van grond krijgt de gemeente de gebruikelijke vergoeding. Op dit moment is dit circa 3 procent per jaar.

De te realiseren woningen zullen in eerste aanleg, ter lediging van de eerste nood circa 80 tot 100 m2 worden. De huurprijs zal circa €750,- per maand bedragen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de woningen gebouwd worden op basis van strenge duurzaamheidsbeginselen (energie zelfvoorzienend en gasloos). Dat zal er voor zorgen dat de maandelijks kosten dicht in de buurt van de € 750 blijven.
Een ruwe berekening kunt u hier downloaden.

Doorstroming realiseren

Het gaat erom doorstroming te realiseren. Op dit moment is er geen aanbod van huurwoningen tussen €800,- tot €1.200,- per maand. Inwonersbelangen vindt dat een gemeentelijke wooncoöperatie de doorstroming kan realiseren. Hiervoor zet zij zich de komende tijd in. Voor betaalbaar wonen in Woerden.