Nieuwbouw Kamerik

Betaalbare nieuwbouw Kamerik

In de gemeenteraad van 16 december werd het voorstel behandeld om woningen te gaan bouwen in Kamerik. De gemeenteraad stelt daarvoor via een bestemmingsplan vast. Inwonersbelangen wil dat nieuwe woningen beschikbaar komen voor inwoners uit eigen dorp of wijk. En een deel van de woningen in het goedkope segment ontwikkeld worden. Dit geldt dus ook voor de nieuwbouw Kamerik.

Nieuwbouw Kamerik

Bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 in Kamerik

Het voorstel gaat over het bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 in Kamerik.

In dit voorstel staan veel toespelingen dat rekening gehouden wordt met betaalbare woningen in verschillende prijsklassen. Ook de toespeling dat het voorziet in de woningbehoefte. Waarbij de grond waarover het gaat op dit moment eigendom is van de gemeente. Letterlijk is het volgende opgenomen:

  1. De titel van Argument 4.3 van het Raadsvoorstel 20R.01077 betreffende het Vaststellen bestemmingsplan Mijzijde 76A en Overstek 1 Kamerik luidt: “Het voorgestelde plan voorziet in de woningbehoefte.”;
  2. In Argument 4.2 van hetzelfde voorstel wordt gesteld dat: “De verwachting is dat hier voornamelijk goedkope koopwoningen gerealiseerd zullen worden.”;
  3. In argument 5 en in de paragraaf Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit van hetzelfde voorstel wordt gemeld: “de gronden binnen het plangebied in eigendom zijn bij de gemeente ….”.

Nieuwbouw Kamerik

Toespeling niet voldoende, eisen stellen aan projectontwikkelaars

Het bouwen van betaalbare woningen voor inwoners van gemeente Woerden is al vaak aan de orde geweest. Het college heeft aangegeven dat zij alleen eisen kan stellen aan projectontwikkelaars als het gaat om grond in bezit van de gemeente. In dit geval is de gemeente eigenaar van de grond (Mijzijde 76A en Overstek 1 in Kamerik). Daarom had Inwonersbelangen verwacht dat er eisen in het bestemmingsplan opgenomen waren. Helaas staan er nu termen in zoals verwachtingen.

Kamerik is kern met klein aantal inwoners

Kamerik een kern is met een klein aantal inwoners. Derhalve valt onder de regeling dat het te realiseren bouwvolume gereserveerd kan worden voor inwoners die:

  • Woonachtig in Kamerik zijn;
  • Sociaal gebonden zijn aan Kamerik;
  • Economisch gebonden zijn aan Kamerik;
  • Gepensioneerd zijn.

Daarom heeft Inwonersbelangen een aanpassing voorgesteld. De projectontwikkelaars aan wie de gemeente de grond verkoop verplichtingen op te leggen. De verplichting dat de woningen eerst aan inwoners van Kamerik aangeboden worden. En dat er ook goedkope segment koopwoningen gerealiseerd worden.

Nieuwbouw Kamerik

Wethouder doet toezegging nieuwbouw Kamerik

De wethouder nam het voorstel van Inwonersbelangen over. In de overeenkomsten met projectontwikkelaars wordt opgenomen dat een deel van de woningen betaalbaar moet zijn en als eerste beschikbaar worden gesteld aan inwoners van Kamerik.