Betrouwbare peiling

Betrouwbare peilingen die te gebruiken zijn

Peilingen prima, maar dan wel betrouwbaar en bruikbaar (28 februari 2016)

Betrouwbare peilingGoede en betrouwbare peilingen onder inwoners zijn een verrijking van de lokale democratie in Woerden. Inwoners betrekken bij welke vragen voorgelegd worden, zorgen voor betrokkenheid van de inwoners en borgen dat de uitkomst representatief is. Inwonersbelangen is een groot voorstander van betrouwbare en bruikbare peilingen. Het gaat om het betrekken van inwoners, ook bij actuele onderwerpen die nog niet te voorzien zijn bij de 4-jaarlijkse verkiezingen.

Peilingen van de gemeente zijn niet betrouwbaar

Gemeente Woerden organiseert peilingen. De opzet voldoet echter niet aan de uitgangspunten die voor een goede peiling nodig zijn. Dit is de conclusie die Inwonersbelangen trekt uit de beantwoording van vragen over de peiling over de Rijnstraat. Het meest in het oog springt dat de inwoners en de gemeenteraad niet betrokken worden bij de vragen die voorgelegd worden. De alternatieven worden opgesteld door het college en ambtenaren, die in grote meerderheid niet eens in gemeente Woerden wonen.

De betrouwbaarheid laat ook veel te wensen over. De manier waarop de peiling aangekondigd wordt onder de inwoners is onduidelijk. Meedoen aan een peiling komt veelal op toeval neer en niet iedereen krijgt de kans zijn mening via de peiling kenbaar te maken. Een groep inwoners die een bepaalde richting op wil kan medestanders oproepen de peiling in te vullen. Een groep inwoners die een andere richting voor ogen heeft en de peiling niet kent wordt niet gehoord. Ook de techniek laat te wensen over. Het is eenvoudig voor een individu om oneindig veel stemmen te geven.

Inwonersbelangen komt in maart met een voorstel voor betrouwbare peilingen

De uitkomsten van peilingen zoals die nu door de gemeente uitgevoerd worden, zijn onbruikbaar. Ze zijn ondemocratisch en onbetrouwbaar. Inwonersbelangen gaat binnenkort met een voorstel komen voor betrouwbare peilingen om inwoners door te betrekken zodat de uitkomsten bruikbaar zijn.