Bezwaar Inwonersbelangen wordt in behandeling genomen bij NZa

4 oktober 2015

Al geruime tijd is er geen nieuws meer over de fusieplannen van het Hofpoort ziekenhuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is nog steeds bezig met het toetsen van de voorgenomen fusie van het Hofpoort met het Antonius ziekenhuis.

Om transparantie te krijgen over waarom de de NZa niet tot een besluit kan komen heeft Inwonersbelangen deze overheidsorganisatie middels een beroep op de “Wet-Openbaar-Bestuur” (WOB) verzocht alle documenten m.b.t. de toetsing openbaar te maken. Helaas heeft de NZa het verzoek afgewezen.

BezwaarNza

De motivatie voor de afwijzing:

  1. Het specifieke belang van het Hofpoort weegt niet op tegen het algemeen belang. De NZa wil niet dat nu alle gegevens die het Hofpoort heeft aangeleverd openbaar worden. Dit kan nadelig zijn voor het Hofpoort, aldus de opstelling van de Nza;
  2. Als de NZa nu al openbaarheid geeft wil het Hofpoort mogelijk niet meer meewerken aan het onderzoek;
  3. Het werk van de NZa overstijgt het algemeen belang. De NZa stelt dat haar werkzaamheden beïnvloed kunnen worden als alle gegevens nu openbaar worden.

Volgens Inwonersbelangen is het Hofpoort een algemeen belang. Het gaat immers om de ziekenhuiszorg voor 150.000 inwoners. Het specifieke belang van het Hofpoort en de NZa zijn onduidelijk en volgens Inwonersbelangen zeker niet van een hogere orde dan het algemeen belang. Tegen deze handelswijze van de NZa is beroep mogelijk. Dat heeft Inwonersbelangen dan ook gedaan.

Afgelopen week heeft de NZa bericht dat het beroep in goede orde ontvangen is en behandeld wordt. Of het iets uithaalt weten we niet. Maar het is weer een signaal, namens de inwoners van onze regio en de 14.500 ondertekenaars van de petitie, dat alles op alles gezet wordt om duidelijk te krijgen waarom de fusie wel of niet wordt toegestaan.

Download hier het Wob verzoek NZa

Download hier de afwijzing Wob NZa

Download hier het bezwaar NZa