SEH terug in Hofpoort?

Bizarre reactie van NZA en Woerdense huisartsen

Bizarre reactie van NZAMet verbazing heeft Inwonersbelangen in het AD van 1 februari de bizarre reactie van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en de huisartsen gelezen op de bedachte oplossing voor het verdwijnen van de HAP uit Woerden. Het geeft blijk van grote afstand tot de inwoners met betrekking tot het onderwerp medische zorg. Beschamend is het te lezen dat er aangegeven wordt dat concurrentie niet werkt in de zorg. Of je het er nou mee eens bent of niet: er is 10 jaar geleden door de landelijke politiek (met medewerking van de zorgverzekeraars) gekozen voor marktwerking (en dus concurrentie) in de zorg. De NZA geeft er in zijn reactie blijk van geen autoriteit te zijn.

Bizarre reactie van NZa doet twijfelen aan de autoriteit

Deze week nog kwam in het nieuws dat de fusies van ziekenhuizen te makkelijk zijn toegestaan. Verbetering van kwaliteit of efficiëntie zijn er niet. En dat waren nu precies de argumenten die gebruikt werden om toe te staan dat ons ziekenhuis werd opgedoekt. Alle argumenten van de cliëntenraad ten spijt. En, de gemeente Woerden was dan weliswaar een stakeholder “namens haar inwoners”, maar werd verder geen rol van betekenis toegestaan. Dat maakt de NZA medeverantwoordelijk voor de afbraak van de medische zorg in en rond Woerden. Ziekenhuis weg, HAP weg, SEH weg en dat in een verzorgingsgebied van ver over de 100.000 inwoners. Het zou de NZA sieren als hij het dossier Hofpoort zou heropenen om vervolgens met de belanghebbenden (stakeholders) in gesprek te gaan over de terugkeer van ons ziekenhuis. Nu kan het nog;  de gebouwen en de inrichting zijn nog grotendeels intact.

Huisartsen vragen zich nu wel af of dit de oplossing is, maar waar waren ze toen de HAP sloot?

Bizarre reactie van NZaDe huisartsen vragen zich af of, wat er nu bedacht is om het verdwijnen van de HAP op te vangen “wel de oplossing is”. Hun berusting in het besluit van hun eigen organisatie om bij “meeste stemmen gelden” onze èn hun HAP te sluiten, was dat in elk geval niet. Dat heeft namelijk tot gevolg dat hun patiënten buiten kantooruren en in het weekend meer dan een half uur reizen moeten voor medische zorg omdat hun artsen de praktijkdeuren dicht houden en geen alternatief ontwikkelden.
Wij hebben op straat gestaan met petities zowel voor behoud van het ziekenhuis als voor behoud van de HAP. Wat het overgrote deel van de mensen belangrijk vindt is: dat het mogelijk is om bij twijfel over de ernst van wat iemand plots mankeert een huisarts te kunnen raadplegen. Of het nu om een dikker wordende pols na een val, een sport- of klusblessure of een plots opkomende pijn gaat. Het lijkt niet ernstig, maar je wilt wel een oordeel van een huisarts.

Cliëntenraad oprichten die over de belangen van de ziektekostenverzekerden

Open staan voor wat de patiënte gemeenschap beroert en samen met haar en de lokale overheid te werken aan, op korte termijn het opvangen van de gevolgen van het verdwijnen van de HAP en op langere termijn de terugkeer van de HAP, zou onze huisartsen sieren. Wij willen ze hierbij helpen door een cliëntenraad op te richten. Een raad die waakt over de belangen van de ziektekostenverzekerden van Woerden en omgeving en die als vertegenwoordiger van de verzekerden gesprekspartner is voor verzekeraars en medische zorgverleners. Tot nu toe gaven de huisartsen bij herhaling niet thuis. Niet thuis toen 15.000 mensen protesteerden tegen de sluiting van ons ziekenhuis en niet thuis toen de huisartsenorganisatie de HAP sloot en 18.500 mensen daartegen in het geweer kwamen. Dan rest de gemeenschap die u dient niet anders dan zelf oplossingen te bedenken.