Boerendijk pimpen of Rietveldbrug en randweg

19 mei 2015

Boerendijk pimpen à 12 miljoen?

De gezamenlijke oppositiepartijen CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes zien niets in de voorstellen/oplossingen van het College. Deze voorstellen leveren geen wezenlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Kwakelbrugroute. Dezelfde hoeveelheid verkeer blijft door Woerden-West rijden met alle daarmee gepaard gaande nadelige effecten. De belangen van de Woerdense economie zijn er evenmin mee gediend. Wij gaan voor een westelijke randweg met een Rietveld brug, waarvan de kosten vrijwel hetzelfde zijn als de door het College voorgestelde aanpassingen.

Spandoek12MiljoenRandweg 2

Eventueel kan deze weg gefaseerd gerealiseerd worden, namelijk eerst de realisatie van de Rietveld brug en het gedeelte tot aan de Hollandbaan en vervolgens fase 2 achter de (Lobben) naar de parallelweg van Rijksweg 12 (zie tekening).

KaartVerkeerWoerdenWest2015

Op 26 mei organiseert de gemeenteraad een hoorzitting over dit onderwerp. Daar kunt u als direct of indirect betrokkene laten weten wat u ervan vindt.

CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes roepen u op naar de hoorzitting te komen. Dat kan om in te spreken of om uw betrokkenheid te tonen. 26 mei 2000 Raadszaal van het stadhuis van Woerden aan de Blekerijlanen.

Wilt u inspreken? Meldt u dan aan bij de Griffie: 0348428805, raadsgriffiewoerden.nl

De alternatieve plannen toegelicht

Wat wil de coalitie en het college?

Een betere doorstroming via Joz. Israelslaan – Boerendijk / Hollandbaan naar de A12 door:

  • Aanpassenkruispunten Hollandbaan Waardsebaan en BoerendijkHoge Rijndijk en geluidwerende maatregelen € 4,6 miljoen
  • Vrij liggende fietspaden langs de route met een nieuwe  fietsbrug naast de Kwakelbrug € 5,3 miljoen
  • Verbeteren oversteek bij Brandweerkazerne en Essenlaan € 2,0 miljoen
     Totaal kosten coalitie/collegevoorstel € 11,9 miljoen

Wat wil de opposite?

Een toekomstgerichte verkeerssituatie in Woerden-west waarbij de economie van Woerden, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid centraal staan. Dat betekent niet 12 miljoen pompen in de Kwakelbrugroute maar dat geld investeren in een Rietveldbrug met aansluiting op de westelijke randweg. De Gildenbrug beschouwt de oppositie als een niet realistisch plan.

De persoonlijk bezorgde folder: Download hier