Bomen terug in gemeente Utrecht

Bomen terug in gemeente Woerden

Bomen terug in gemeente Utrecht
Bron RTV Utrecht

De afgelopen twee maanden zijn er heel veel bomen verdwenen in Woerden. Tientallen bomen op Barwoutswaarder, tientallen op de Hollandbaan en afgelopen week in het nieuws de tientallen in de Molenbuurt in Harmelen. Het college heeft toegezegd dat er 1.000 bomen terugkomen. Zo zichtbaar als de kaalslag is, zo weinig zien we van de 1.000 bomen die terug zouden komen. Hierover gaat Inwonersbelangen een motie indienen voor de komende raadsvergadering: wanneer en waar komen onze bomen terug? We willen de bomen terug in gemeente Woerden.

Groen is belangrijk voor bewoners

Bomen hebben grote waarde voor bewoners in de wijken en buurten. Ze dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het leefklimaat: ze verbeteren de luchtkwaliteit, geven schaduw, fungeren als windvang (bijvoorbeeld rond sportvelden en fietspaden). Tot slot de fauna, zoals de vogels. Waar bomen zijn zitten vogels. Na de kaalslag in de Molenbuurt zijn ook de vogels uit de tuinen verdwenen. Gelukkig komt de gemeente op haar plannen terug. Er komen ruim 30 bomen terug in plaats van de eerder geplande 8.

De gemeenten heeft de wens om steen voor groen om te zetten. Dus stoep en asfalt ruilen voor gras, struiken en bomen. Helaas zien we hier weinig van terug. In de plannen voor de herinrichting van de Molenbuurt was het omgekeerde het geval. In de plannen kwam meer stoep en straat terug dan er eerst lag. De vraag die bij Inwonersbelangen rijst is hoe het beleid binnen de gemeente doordringt tot alle lagen van de organisatie. Dezelfde vraag over de gewenste participatie van bewoners bij het opstellen van plannen. Iedere keer komt het verdwijnen van bomen en groen terug als de gemeente aan de slag gaat. De bewoners geven aan: we mochten ons zegje doen maar uiteindelijk is niets met onze inbreng gedaan.

Bomen terug in gemeente Woerden

Met de motie wil Inwonersbelangen duidelijkheid krijgen over hoe, waar en wanneer de bomen terugkomen. En hopelijk komt er meer bewustzijn dat participatie met bewoners veelal niet goed gaat. De bomen moeten terug in gemeente Woerden.