Brandbrief aan de politiek

“Geen windmolens, maar duurzame woningbouw en energie in de polders van Rijnenburg en Reijerscop”, aldus initiatief Samenenergieopwekken.nl”

Om de protestbrief te versturen, kijk op www.samenenergieopwekken.nl.

Duurzame woningbouw of 8 windmolens van 235 meter

Samenenergieopwekken.nl is een initiatief van Cees Bos, ondernemer en bezorgde bewoner van De Meern en tevens raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Het Utrechtse College neemt voor de zomer het definitieve besluit om plaats te maken voor acht windmolens van 235 meter hoog in de polders van Rijnenburg en Reijerscop. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en De Meern en de gemeentes Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. “Midden in zo’n verstedelijkt gebied zulke hoge windmolens plaatsen, zorgt voor veel overlast voor omwonenden, dat moet je niet willen.”, aldus een bezorgde Cees.

Website samenenergiewekken.nl

Om deze zorgen kracht bij te zetten wordt de website https://www.samenenergieopwekken.nl vandaag gelanceerd. De site biedt naast achtergrondinformatie, de mogelijkheid om een protestmail te sturen naar de politici in de gemeenteraad van Utrecht, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. “Het is geen standaard protest petitie.”, licht de initiatiefnemer toe, “We hebben nagedacht over een alternatief voor de polders, namelijk duurzame energie, gecombineerd met woningbouw. Daar heeft Utrecht veel meer aan en is ook altijd het plan geweest voor de polder. Kortom een nee-én-ja-scenario in plaats van alleen hard maar nee roepen.”

Inwoners niet gehoord

Aan het raadsvoorstel over de acht windmolens is een langdurig traject voorafgegaan, talrijke bijeenkomsten, informatiesessies, participatiegroepen met belanghebbenden en bewoners leverden een zestal scenario’s op. Die zijn door het Utrechts College allemaal van tafel geveegd en nu vervangen door een zevende scenario met de acht windmolens. Bewoners, omliggende gemeenten en belanghebbenden zijn het niet eens met dit scenario, kortom er is geen draagvlak.

Groot woningtekort

De Provincie en gemeenten hebben uiteraard doelen op het gebied van duurzame energie, deze kunnen ook behaald worden zonder windmolens, maar met slimme inzet van technieken zoals zonne-energie of aquathermie. Utrecht heeft een enorm woningtekort, tot 2040 moeten er 72.000 woningen bij gebouwd worden. Het stadsbestuur wil een groot deel van deze woningen binnen de ring van Utrecht realiseren, dit veroorzaakt hoge bevolkingsdichtheden en dat gaat ten koste van de leefbaarheid in de stad. Deze polders bieden juist de mogelijkheid om een groot deel van de woningbehoefte in te vullen, gecombineerd met recreatie, sport en duurzame energieopwekking.

Samenvattend kan gesteld worden dat opwekking van duurzame energie en woningbouw zonder het gebruik van windmolens heel goed samen kunnen gaan.

Brandbrief sturen

Om de brandbrief te versturen, kijk op www.samenenergieopwekken.nl, hier is ook meer achtergrondinformatie te vinden.