Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief versus nieuwbouw en beperkt aantal betrokken Inwoners

Onlangs is er op de Leidsestraatweg vanaf de Josef Israëls richting de Pannen Fabriek het één en ander aangepast wegens een Burgerinitiatief. Dit initiatief is naar alle waarschijnlijkheid ergens in 2018 gestart? Gedurende deze periode is er ook een appartementencomplex gerealiseerd. Voorheen stond hier een kaaspakhuis. Het complex is in december 2019 opgeleverd. Na de oplevering heeft de gemeente de bestaande 6 parkeerplaatsen opnieuw her bestraat. Om vervolgens het geheel na één of twee maanden nog eens over te doen, uit het onderhoudsbudget. Daarbij is er ook nog eens grote onduidelijkheid over het aantal betrokken inwoners.

Burgerinitiatief
Foto Google streetview

Nieuwbouw met een extra parkeerplaats

Met de projectontwikkelaar van het appartementencomplex zijn heldere afspraken gemaakt. Dit overeenkomstig het gemeentelijke beleid zoals verkeersveiligheid en parkeren en is meegewogen met het oog op de extra te realiseren parkeerplaats. De ontwikkelaar heeft zich hieraan gehouden bij de uitvoering. De extra parkeerplaats is zoals afgesproken aangelegd. Naast de zes reeds bestaande parkeerplaats

Realisatie Burgerinitiatief, alles weer op de schop

Een aantal weken geleden (eind mei, begin juni) werd de uitvoering van het Burgerinitiatief gestart. De gehele straat werd opnieuw geasfalteerd, de parkeerplaatsen zijn eruit gehaald, de stoep werd verplaatst en er kwam ruimte voor een stukje buurtgroen. Gedurende de werkzaamheden heeft zich een bewoner van het appartementen complex bij de gemeente gemeld over deze gang van zaken. Pas een week later en nadat de werkzaamheden waren afgerond kreeg deze bewoner een reactie van het gemeentehuis.

Spelregels voor een Burgerinitiatief niet gevolgd

Inwonersbelangen constateert dat een Burgerinitiatief volgens een afgesproken procedure via de gemeenteraad dient te gaan (zie bijlage). Dit Burgerinitiatief is zover bekend nooit in de gemeenteraad geweest voor behandeling. Daarbij heeft de gemeenteraad nooit kunnen toetsen in hoeverre het voorstel breed gedragen wordt in de buurt. Mogelijk heeft het er alle schijn van dat het een spontaan idee is, waarop de gemeente had moeten aangegeven dat dit via een Burgerinitiatief had moeten lopen. Nu lijkt het erop alsof de gemeente te dienstbaar is geweest naar een individu of kleine groep: u vraagt, wij draaien? Dit baseren we op gesprekken gevoerd met inwoners uit de Leidsestraatweg en omgeving.

De overheersende vraag is wat is hiermee bereikt en voor wie?

Vragen

Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

 1. Wanneer is het bovengenoemde Burgerinitiatief aangekaart bij de gemeente? Namens hoeveel bewoners is dit daadwerkelijk ondersteunt?
 2. Wisten ondertekenaars van het Burgerinitiatief exact wat er zou worden aangepast?
 3. Zijn hierbij ook de nieuwe bewoners van het appartementen gebouw actief betrokken?
 4. Heeft hierover overleg plaatsgevonden bij het wijkplatform?
 5. Wanneer is dit ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad? Indien niet, waarom dan niet?
 6. Is hier geparticipeerd met de gehele buurt?
 7. Is hier teveel geleund op de inbreng van een specifieke bewoner (in verband met de privacy kan dit mondeling afgestemd worden met Inwonersbelangen)?
 8. Is bekend dat deze bewoner als autohandelaar al jarenlang problemen met vele geparkeerde auto’s veroorzaakt in de buurt?
 9. Deelt het college de mening van de bewoners dat de verkeersveiligheid door de versmalling voor fietsers zeer verslechterd is?
 10. Dat bewoners het uitrijden van het appartementencomplex gevaarlijker vinden na de aanpassingen overeenkomstig het Burgerinitiatief?
 11. De extra parkeerplek verdwijnt door het nu gerealiseerde langsparkeren?
 12. Is het college op de hoogte van de hoge parkeerdruk in deze wijk? Wat is het tekort aan aantal parkeerplaatsen?
 13. Hoe is de interne afstemming binnen de gemeente over deze werkzaamheden? Hoe kan het dat er binnen zeer korte tijd eigen nieuwbouwwerk van de gemeente weer wordt “gesloopt” om opnieuw in te richten?
 14. Wat hebben deze herhaalde aanpassingen de belastingbetaler van gemeente Woerden gekost?
 15. Is het college bereid om gezien de gang van zaken een breed overleg met alle bewoners op te starten? Waarbij een heroverweging een van de opties is? Om zo serieus in gesprek te kunnen gaan me de betrokken inwoners.