busbaan voor je deur

Busbaan voor je deur

Als een donderslag bij heldere hemel kregen de inwoners een brief bezorgd dat er een busbaan voor hun voordeur wordt aangelegd. Er was geen overleg geweest met de inwoners aan de Stationsweg. Met de brief werden ze geïnformeerd over de reeds zeer ver gevorderde plannen.

busbaan voor je deur

Parkeerplaatsen weg

In juli kregen omwonenden van de Stationsweg een brief van de gemeente over de aanleg van een busbaan. Voor de aanleg moesten parkeerplaatsen verdwijnen en zou er een rijstrook bij komen die vanaf het station de bus richting de tunnel een kortere en snellere route zou kunnen geven. Inwoners wendde zich tot Inwonersbelangen. Daarop stelde zij vragen aan de wethouder: hoe het mogelijk was dat zonder betrokkenheid van de gemeenteraad dit zomaar in uitvoering genomen kan worden.

Inwoners overdonderd, het wordt er niet veiliger op

Ook de Inwoners zijn overdonderd en reageren via een artikel van het AD in het AD bij gebrek aan gehoor bij de gemeente. Krijg je overwacht een busbaan voor je deur.

Een inwoner aan het woord: “Om die busbaan aan te leggen moeten er drie parkeerplaatsen verdwijnen en het fiets- en voetpad moet verplaatst, want er is nu niet genoeg ruimte voor verkeer in twee richtingen. Het is ook nog eens een drukke route met scholieren. Het wordt er niet veiliger op.’’

busbaan voor je deur

College geeft geen informatie

Tot op heden heeft de gemeenteraad geen enkel plan en of RIB mogen zien waarin de busbaan is uitgewerkt. Ook in de afgelopen week aangenomen begroting is niets te vinden over dit voornemen.

Dit roept bij Inwonersbelangen de volgende vragen op:

  1. Welke stappen gaat het college nemen om deze opmerkelijke procedure om te zetten in een normaal bestuurlijk proces?
  2. Hoe zijn de betrokken inwoners meegenomen en hoe is er omgegaan met hun inhoudelijke bezwaren?
  3. Is het verstandig deze stap te nemen nu door Corona het Openbaar Vervoer minimaal gebruikt wordt?
  4. Is het verstandig gezien de aangekondigde reconstructies aan de westkant en de afsluiting aan de oostkant in verband met de brugduiker om deze aanleg ook nu ter hand te nemen?
  5. Welke inhoudelijke afwegingen zijn er wel gemaakt?
  6. Wat gaat deze maatregel de gemeente kosten en staat dit in verhouding ten opzichte wat het oplevert?
  7. Waarom wordt de uitvoering nu ter hand genomen?

Hier zijn de vragen over busbaan voor je deur na te lezen.