blauw terug op straat

Buurtveiligheid onder druk

Buurtveiligheid onder druk

buurtveiligheid onder drukDe buurtveiligheid staat onder druk in de gemeente Woerden. Dit is de uitkomst van het onderzoek gedaan door Inwonersbelangen. Met name het aanpakken van overtredingen die te maken hebben met de leefbaarheid in de wijk gebeurt veel te weinig. De stafbare overlast: te hard rijden door woonwijken, kleine dealers in de straat, fietsers door voetgangersgebied of hangjeugd die agressief is naar voorbijgangers.

Het rapport is hier te downloaden.

Het onderzoek is afgelopen zomer gedaan. De aanleiding voor het onderzoek is:

  • Dat de Minister van Veiligheid begin dit jaar heeft aangegeven dat buurtveiligheid geen prioriteit meer is van de nationale politie;
  • Dat de criminaliteit in Woerden gestegen is de afgelopen jaren;
  • Het rapport “Veiligheid en Leefbaarheid Woerden” van 2015 niet onderzocht heeft of de inwoners criminaliteit of strafbare overlast nog wel melden, weten hoe ze dit kunnen melden en wat het effect ervan is.

 

De bevindingen over de buurtveiligheid in gemeente Woerden

De belangrijkste bevindingen die naar voren komen uit het onderzoek zijn:

  1. Inwoners doen aangifte voor zwaardere misdrijven zoals inbraken in woningen. Ook voor een minder zwaar misdrijf nemen inwoners de moeite om aangifte te doen, bijvoorbeeld voor een fietsendiefstal. Desondanks doet 35% geen aangifte van deze minder zware misdrijven. Voor overlast en onveiligheid wil de inwoner wel aangifte doen of een klacht indienen. Het is vervolgens voor de inwoner vaak niet duidelijk waar hij met zijn klacht terecht kan. Inwoners lopen tegen een muur op of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Men is dan ook zeer teleurgesteld dat hier niets aan gebeurt. Het gaat hier bijvoorbeeld om te hard rijden in 30 km-zones of drugs verhandelen op de hoek van de staat.
  2. Het effect van een aangifte of een melding doen bij de gemeente wordt bij de inwoners als gering ervaren. Na aangifte gedaan te hebben is het onduidelijk wat ermee gebeurt. Men verneemt niets meer. Is de zaak opgelost? Of men ervaart geen verbetering in de directe leefomgeving. Uit de gesprekken en in toelichtingen wordt aangegeven dat het zeer gewenst is om terugkoppeling te krijgen van wat er gedaan is met de aangifte. Het algemene gevoel is dat alleen aangiftes tegen zwaardere vergrijpen in behandeling worden genomen.
  3. Bellen met 112 en 0900-8844 is algemenen bekend. 86% zoekt via deze telefoon-nummers contact met de politie. Contact zoeken via een agent (12%), internet/ Website/E-mail (8%) en ‘social media (5%) ’ scoren laag tot zeer laag. In de toelichtin-gen en uit de gesprekken blijkt dat onbekend is wie de wijkagent is en hoe deze te bereiken is. Over de internetmogelijkheden en ‘social media’ wordt aangegeven dat dit niet de voorkeurs kanalen zijn als er contact gezocht wordt met de politie.

De belangrijkste punten die naar voren komen uit het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst en interviews met inwoners. Er komen 3 hoofdpunten uit naar voren. Het eerste is dat strafbare overlast ongemoeid wordt gelaten door de autoriteiten. Inwoners voelen zich op het gebied van de handhaving van de leefbaarheid in de steek gelaten. Het tweede punt is dat aangifte doen tegen strafbare overlast niet gebeurt. Het heeft toch geen zin, de aangiftes verdwijnen in de onderste la. Het herkenbare aanspreekpunt in de wijk wordt gemist is het laatste hoofdpunt dat naar voren komt. Inwoners willen met een wijkagent kunnen praten. Hem of haar op straat aanschieten om even wat te delen. En te vernemen wat er gedaan is tegen overlast. Iemand die de inwoners kent en pro-actief optreedt waar ontsporingen dreigen. De algemene teneur van de interviews was: de oren en ogen van de politie zijn verdwenen.

Buurtveiligheid onder druk, vervolgstappen

Het rapport is afgelopen week aangeboden aan de politie van Woerden, wijk- en dorpsplatforms, ondernemersverenigingen, lokale politiek okale politiek, het college van burgemeester en wethouders van gemeente Woerden en aan de leden van de Tweede Kamer. De eerste reactie van een Tweede Kamerlid is dat zij het rapport meenemen in hun ontwikkeling.

Inwonersbelangen gaat met de uitkomsten aan de slag. Voor de begroting zal een voorstel gedaan worden om daar waar de gemeente zelf mogelijkheden heeft de buurtveiligheid te vergroten. Dit is duidelijk een prioriteit die komt vanuit de inwoners, en waar Inwonersbelangen zich hard voor gaat maken.