buurtveiligheid

Hoe de buurtveiligheid te verbeteren

Naar aanleiding van een noodkreet van een inwoner over de buurtveiligheid hebben wij vragen gesteld aan het college van Woerden.

De inwoner schrijft het volgende

Het komt nog steeds regelmatig voor dat er midden in de nacht een knal hoorbaar is welke er voor zorgt dat je rechtop in je bed zit. (Dit gebeurt vooral in het weekeinde, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag). Tijdstippen welke ‘berucht zijn zijn zoal: door de week s’morgens vroeg tussen 07.00 – 08.30, s’avonds als het donker wordt en dan tussen 17.30 – 23.00 uur, of midden in de nacht. (recent s’nachts om 01.15 uur)Dit is niet alleen zeer irritant, maar ook nog eens verboden.

Hierbij komt dat dit probleem zich niet beperkt tot de decembermaand, maar gaat het hier het hele jaar door. Zojuist op dit moment was er weer een flinke dreun, dus kennelijk heeft de jeugd? hier veel plezier aan dit geknal. Graag zou ik en met mij meerderen, zien dat er hier eens een structurele oplossing komt om dit probleem te bestrijden, het zorgt voor onrust in de wijk, mijn buurvrouw van in de 80 heeft recent een pittige hartoperatie ondergaan en schrikt zich regelmatig helemaal suf van deze knallen. Dit is onacceptabel, wat als zij door zo’n lolbroek een hartstilstand o.i.d. zou krijgen? Tevens gaan meerdere honden en andere huisdieren helemaal op tilt, ik krijg mijn eigen hond s’avonds zodra het donker wordt bijna niet meer mee naar buiten.

Mogelijke oplossingen

Ik weet dat er in meerdere grotere steden microfoons en/of camera’s geplaatst zijn zodat de geluiden gelokaliseerd kunnen worden en vastgelegd in een database, dit zou hier in de buurt een goede oplossing kunnen zijn om e.e.a. in kaart te brengen en dan proberen de overlastplegers in de kraag te vatten. Ook is het zo dat in de grotere steden de handhavers veelal op de fiets snel ter plaatse zijn en de veroorzakers nog aantreffen en kunnen aanhouden o.i.d.

Graag verneem ik of u mogelijkheden ziet om dit probleem een beetje in te dammen, het woonplezier wordt door een aantal kennelijk onopgevoede figuren hier flink vergald.

buurtveiligheid

Buurtveiligheid onder druk

De inwoner heeft het over Het gaat om strafbare handelingen waar de veelplegers mee weg komen. De opsteller geeft aan te begrijpen dat met de middelen die nu ingezet worden de buurtoverlast niet vermindert. Er wordt gevraagd of er middelen zijn die de gemeente wel kan inzetten.
De nationale politie treedt niet meer op tegen strafbare overlast. De minister van Veiligheid heeft dit begin 2016 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit geen taak meer is van de nationale politie. Om de buurtveiligheid te verbeteren is het aan de gemeentes, aldus de minister.

Bereidheid tot het doen van klachten is gering

Afgelopen week werd duidelijk dat de bereidheid tot het doen van aangifte of klacht gering is. Het dagblad Trouw heeft een geheim rapport van het ministerie van Veiligheid in handen gekregen. Een aantal citaten die de ernst van de veiligheidssituatie aangeven:
* Door daling van de aangiftebereidheid bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet weer wat de werkelijke omvang is van de misdaad. De politie registreerde in 2015 960.000 misdrijven, de bulk daarvan op basis van een aangifte;
* Doorrekening levert ongeveer 4,5 miljoen misdrijven op, variërend van fietsendiefstal tot bedreiging;
* De kloof tussen de door de burger ervaren misdaad en de geregistreerde criminaliteit is liefst 3,5 miljoen delicten groot;
* De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen.

De vragen naar mogelijkheden om buurtveiligheid te verbeteren

De noodkreet van de inwoner is een algemeen en veelgehoorde klacht in gemeente Woerden.

Daarom de volgende vragen.

1. Welke mogelijkheden, bevoegdheden en middelen heeft de burgemeester om de buurtoverlast aan te pakken?

  • Welke middelen zijn beschikbaar, zoals inzet van camera’s, extra inzet van ambtenaren of buurtparticipatie?
  • Zijn er extra bevoegdheden nodig die de gemeenteraad de burgemeester kan geven om effectiever op te kunnen treden?
  • Zijn er andere mogelijkheden om de overtreders van strafbare overlast op te sporen en de buurtveiligheid te verbeteren?