Category Archives: Actueel

Corona en de lokale democratie in Woerden

Het Corona virus heeft ook impact op de lokale democratie van Woerden. Hoe is het zicht op de probleemgezinnen nu er geen huisbezoeken meer afgelegd worden? Hoe voorkomen we dat belangrijke besluiten er zomaar doorheen gedrukt worden? Bijvoorbeeld het te nemen besluit over het wel of niet plaatsen van windmolens in Woerden voor de energietransitie. … Lees Meer »

Communiceren we nog met elkaar

De gemeente heeft de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Maar gaat dit wel altijd goed? Handboek kabels en leidingen Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Het gaat hier bijvoorbeeld om… Lees Meer »

Slagboom Rozenbrug

Hoe komt deze slagboom bij de Rozenbrug. De slagboom gaat in het verlengde van de weg open en dicht. Hendrie van Assem snapt niet welk nut deze slagboom heeft. Opknapbeurt en verboden voor auto’s De Rozenbrug ligt daar waar de Singel en de Oude Rijn in Woerden elkaar kruisen. De Rijnkade, de smalle weg langs… Lees Meer »

Eenduidigheid besluitvorming duikers

Twee dezelfde situaties krijgen een verschillende behandeling. Het gaat om de wil om een duiker te plaatsen op verzoek van inwoners die de ene keer afgewezen wordt. Een tijdje later komt er wel een duiker bij een vergelijkbare verkeerssituatie een paar honderd meter verderop. Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is… Lees Meer »

Bereikbaarheid hulpdiensten Defensie-eiland

Bewoners verontrust Bewoners van Defensie-eiland noord meldden bij Inwonersbelangen dat ze ongerust zijn over de afsluiting van de weg met paaltjes. Met name de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Kunnen zij wel bij de woningen komen? Patiënten op brancard door de regen De verontrustheid kwam doordat de bewoners buren op de brancard door de stromende regen… Lees Meer »

Omwonenden Hollandbaan kritisch over hun inbreng

Op 3 maart is er een werkbezoek gebracht aan omwonenden van de Hollandbaan en de Waardsebaan in Woerden. De reden is de onvrede over de kaalslag en niet gehoord voelen bij de inloopavonden. Reconstructie Het kruispunt van de Hollandbaan en de Waardsebaan is opnieuw ingericht. De gedachte daarbij is dat de doorstroming van het verkeer… Lees Meer »

Een straat vernoemen naar Lily Franz

Deze emotionele oproep deed Hendrie van Assem in de gemeenteraad. Het verzoek wordt door de wethouder doorgegeven aan de Straatnamencommissie.  Wie is Lily Franz Voor veel Woerdenaren is ze onbekend. Hendrie hoorde haar naam voor het eerst bij de onthulling van het lichtmonument. De burgemeester haalde haar naam aan en vertelde wat Lily allemaal had… Lees Meer »

Veilig voelen in donkere fietstunnel

Een inwoner heeft zich tot ons gewend over een niet verlichte fietstunnel. Ook gaf hij aan dat de gemeente meer dan een half jaar nodig had om te antwoorden. Zie ook het artikel in het Algemeen Dagblad.   Reactie liet lang op zich wachten Allereerst heeft het een half jaar geduurd voordat de inwoner een… Lees Meer »

Verkoop vuurwerk alleen op 31/12

Op 30 januari 2020 is er een Politieke avond in de raadszaal van de gemeente Woerden georganiseerd over het vuurwerk in Woerden.Tijdens deze vergadering werd door de burgemeester Molkenboer het volgende aangegeven: “Vuurwerkbeleid wordt landelijk bepaald, de grootse overlast gaat ontstaan op het moment dat het verkoop van vuurwerk van start gaat. Daarnaast is het… Lees Meer »

Geld extra brug gaat naar onderzoekbureaus

Er had al een fundering kunnen liggen… Na 30 jaar nog steeds verkeersproblemen Het is januari 2020 en de hoogste tijd om te zorgen dat de discussie over een brug met een randweg stopt. Tijd om daadwerkelijk stappen te nemen. Eigenlijk al te laat, want het verkeer stroomt niet meer door, is onveilig en overlast… Lees Meer »