70% van de kiezers wil randwegen

Formateur De Regt (CDA) heeft vorige week publiekelijk medegedeeld dat er geen bezuinigings-coalitie gaat komen. Dit in tegenstelling tot berichten enkele weken geleden van informateur Vroom (ook CDA). De laatste had het over grote bezuinigingen die nodig zouden zijn in Woerden. Een citaat uit zijn verslag van 10 april: “Dit, mede in het licht van… Meer lezen »

Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken en breken met verkiezingsbeloftes

Afgelopen week heeft de informateur geadviseerd dat het CDA, VVD en CU/SGP gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Tot onze verrassing gaf de informateur aan dat Woerden op moet passen om een artikel 12 gemeente te worden. Er zou geen geld zijn voor het oplossen van de verkeersproblemen. OZB-verhogingen zouden nodig zijn om de begroting… Meer lezen »

Vragen over passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

De fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP stellen het probleem aan de orde dat er in de gemeente Woerden kinderen in de leeftijd van het basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs ingeschreven zijn op scholen, maar vanwege het ontbreken van passend onderwijs langdurig thuis zitten. Een nog onbekend aantal kinderen heeft te maken met grote onzekerheid in het… Meer lezen »

Zorgen over zorg, we hebben wat bereikt met elkaar

De afgelopen paar jaren gebeurde er nogal wat in de gemeente Woerden met betrekking tot het onderwerp zorg. En wat er plaatsvond hebben we te danken aan besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer. En aan zorgverzekeraars, die er een eigenaardige manier op na hebben gehouden om hun klanten van de juiste, passende zorg dichtbij… Meer lezen »

Westelijke Randweg is geen onzin maar pure noodzaak

Het lijkt wel alsof het soms over niks anders gaat, maar vreemd is het eigenlijk ook niet. De Westelijke Randweg is één van de hoofdthema’s van deze verkiezingen. En sommige politieke partijen strooien met aannames om deze noodzakelijke oplossing om de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken te verbeteren tegen te houden. Alle berichten zijn gebaseerd op… Meer lezen »

Wij stappen in een coalitie die

Hendrie van Assem is er klaar voor: “Wij willen aan de slag”  “We starten met de bouw van woningen. De spade moet de grond in voor een betere wegenstructuur. Inzetten voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. En aan de slag om 200 werklozen aan het werk te helpen. Wij stappen in een coalitie die… Meer lezen »

Fusie Hofpoort en Antonius mislukt of geslaagd?

Na lang wikken en wegen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de fusie Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis goedgekeurd in oktober 2015. De plannen van de directies van beide ziekenhuizen om verder te gaan als één ziekenhuis konden uitgevoerd worden. We zijn nu 2,5 jaar verder. Inwonersbelangen en LijstvanderDoes krijgen veel berichten dat de… Meer lezen »

Geef de ziektekostenverzekerden een stem

Hoe Inwonersbelangen denkt over de medische zorg in Woerden is helder. Ziekenhuis, HAP en SEH hadden niet mogen verdwijnen en de huisartsen en de apothekers in Woerden dienen hun (en daarmee) onze zaken zo te regelen dat huisarts en apotheek ook na kantoortijd bereikbaar zijn. Daar denken Antonius ziekenhuis, zorgverzekeraars, huisartsen, apothekers en hun organisaties anders… Meer lezen »

Verloedering van de openbare ruimte

Inwonersbelangen ergert zich al geruime tijd aan de verloedering van de openbare ruimte. De kwaliteit ervan neemt op veel plaatsen af. De gemeente heeft het onderhoudsbudget de afgelopen jaren verlaagd. Inwonersbelangen verwacht dat bij verdere bezuinigingen meer verrommeling van het groen, de woonwijken en bedrijventerreinen zal ontstaan. ‘Uitbesteden’ aan ingehuurde partijen leek goedkoper. Maar als… Meer lezen »

Sociale woningbouw en woningzoekenden in Woerden

Politieke partijen hebben allemaal hun eigen kijk op het woningtekort. Maar, wat ons opvalt is dat men blijft steken in de uitgangspunten sociale woningbouw (=huren via GroenWest) of koopwoningen bouwen (=projectontwikkelaars en andere commerciële partijen). Vervolgens neemt men stelling over hoeveel sociale huur, hoeveel starterswoningen en hoeveel “vrije markt” koopwoningen er binnen een project gebouwd… Meer lezen »