Category Archives: Actueel

Bestuur Inwonersbelangen versterkt

Op de algemene ledenvergadering van 12 juli hebben de leden Theo Nieuwendijk gekozen als nieuw bestuurslid. Hij neemt de functie van vicevoorzitter van de vereniging op zich. Hiermee is het bestuur Inwonersbelangen versterkt. Nieuwe vicevoorzitter Theo Nieuwendijk Theo heeft een grote staat van dienst in Woerden en omgeving. Zo is hij vele jaren brandweercommandant geweest.… Lees Meer »

Hendrie van Assem gekozen tot lijsttrekker voor Inwonersbelangen.

Afgelopen week is Hendrie van Assem door de leden van Inwonersbelangen gekozen tot lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen. De leden hebben unaniem ingestemd met de voordracht. Het doel van de verkiezingen is om weer met 4 tot 5 zetels in de gemeenteraad te komen. Om aan de slag te gaan met de vele urgente zaken… Lees Meer »

Windmolens Reijerscop zichtbaar in Harmelen

Windmolens Reijerscop straks zichtbaar in Harmelen, 19-6-2021.Vandaag hebben de inwoners van Reijscop in Harmelen zichtbaar gemaakt wat de plannen voor de windturbines van 240 meter hoog gaan betekenen voor Harmelen. Ze worden straks voor groot deel in Harmelen zichtbaar. Wilt u net als Inwonersbelangen dat er in gemeente Woerden geen plek is voor grote windmolens?… Lees Meer »

Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld

Het college stelt voor om bomen die sterven op het Exercitieveld niet meer te vervangen. Inwonersbelangen wil dat deze wel vervangen worden. Geen uitsterfbeleid bomen Exercitieveld. Exercitieveld Woerden De afgelopen jaren is er het nodige te doen geweest over het Exercitieveld in Woerden. Het staat veel inwoners aan het hart. Het bestaat onder andere uit… Lees Meer »

Voorstel Witte Anjer Perkje in Woerden

Inwonersbelangen wil samen met het CDA en WeDo een Witte Anjer Perkje in Woerden. Dit als uiting voor de waardering voor de Nederlandse Veteranen. Op 24 juni wordt dit voorstel behandeld. Oproep Nationaal Comité Veteranendag In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en… Lees Meer »

Gestuurde uitkomsten? Deel inwoners wil windturbines

Het college heeft voorstellen gedaan om grote windturbines in gemeente Woerden te plaatsen. Dit naar aanleiding van een participatieproces waar 1.000 inwoners bij betrokken zijn geweest. Op basis hiervan concluderen ze dat een deel van de inwoners tegen grootschalige windturbines en een deel voor grootschalige windturbines is. Inwonersbelangen hoort van inwoner heel andere geluid. Duidelijk… Lees Meer »

Kinderfietsplan, ieder kind een fiets

Wim de Kruif, van Inwonersbelangen, maakt sinds 2011 deel uit van het ANWB-Mentorenkorps. Zij zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor de doelstellingen van ANWB. Het gaat hierbij om recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Als Mentor is Wim actief met het begeleiden van activiteiten waarbij ze andere vrijwilligers bijstaan en ondersteunen. Kinderfietsplan Wim steekt veel tijd… Lees Meer »

Amaliahof Harmelen

7 jaar later en nog geen woning in Amaliahof Al zeven jaar is de gemeente bezig om een stuk grond in Harmelen, wat nu Amaliahof heet, samen met diverse partners te ontwikkelen. Het gaat om het terrein aan de Willem Alexanderlaan, waar ooit het zwembad van Harmelen was, nu Kind en Co het dagverblijf heeft… Lees Meer »

Geluidshinder voorkomen nieuwbouwwijk Snellerpoort

Tijdens de politieke avond op 15 april 2021 is het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk Snellerpoort behandeld. De tijd bleek te kort om alles te behandelen. Namens Inwonersbelangen heeft Jeanet de Mari diverse vragen gesteld over de leefbaarheid. Met name om de geluidsoverlast te voor komen. De vragen zijn na de politieke avond schriftelijk voorgelegd aan… Lees Meer »

Wat doet een wijkagent in gemeente Woerden?

Medio februari verscheen er op de website van de NOS een mini documentaire over de wijkagent. Hierin werd duidelijk dat een wijkagenten veel te weinig toe komen aan hun eigenlijke taken. De vraag is wat doet een wijkagent in gemeente Woerden. Inleiding De kerntaak van een wijkagent is veelal het surveilleren op straat en het oplossen van… Lees Meer »