Verkeersveiligheid binnenstad

Na twee turbulente periodes is er een verkeersvisie opgesteld vanuit de samenleving en aangenomen door de gemeenteraad. Inwonersbelangen is benieuwd naar de implementatie van dit stuk naar de praktijk. Een belangrijk onderwerp hieruit was het terugdringen van het onnodige verkeer uit de binnenstad. Wij zien nu dat het verkeer enkel toeneemt met helaas de noodlottige ongelukken die… Meer lezen »

Stand van zaken locaties nieuwe woningbouw

Inwonersbelangen is zeer bezorgd over de geluiden die zij horen over het vertragen of niet doorgaan van (de zo nodige) nieuwbouw in de gemeente. Vorig jaar heeft zij al reeds opgeroepen de plannen niet te laten vertragen door verkiezingen, maar door te gaan met ontwikkelen omdat de opgelopen achterstand nog groter zou worden. We weten… Meer lezen »

Plaatsen reclamebord in Harmelen nabij Molenbrug

In de dorpskern Harmelen is onlangs door het Dorpsplatform een enquête gehouden waaruit blijkt dat een van de meest gevaarlijke punten het kruispunt bij de Molenbrug is. Voor de reconstructie van de Dorpsstraat was daar een verhoogd plateau die zorgde dat in ieder geval de snelheid eruit gehaald werd. Nu is het een geasfalteerd wegdek… Meer lezen »

Voortgang Renovatie Gemeentehuis.

In de Presidium vergadering met alle fractievoorzitters (21 Juni) heeft Fractievoorzitter Hendrie van Assem van Inwonersbelangen een aantal vragen gesteld over de uitvoering van het nieuwe Gemeentehuis en over de vorderingen. Geen bericht ontvangen over voortgang Door wethouder Bolderdijk die vastgoed in zijn portefeuille heeft, is in vertrouwelijkheid een toelichting geven over de stand van… Meer lezen »

Laat kinderen in de eigen gemeente passend onderwijs genieten

De fractie van Inwonersbelangen maakt zich zorgen over de hoeveelheid thuiszitters in de gemeente Woerden en over een grote hoeveelheid kinderen die om welke reden dan ook problemen hebben met het naar school gaan in andere gemeenten omdat zij niet in de gemeente Woerden passend onderwijs kunnen genieten. Eerder stelde de fractie hierover al vragen… Meer lezen »

70% van de kiezers wil randwegen

Formateur De Regt (CDA) heeft vorige week publiekelijk medegedeeld dat er geen bezuinigings-coalitie gaat komen. Dit in tegenstelling tot berichten enkele weken geleden van informateur Vroom (ook CDA). De laatste had het over grote bezuinigingen die nodig zouden zijn in Woerden. Een citaat uit zijn verslag van 10 april: “Dit, mede in het licht van… Meer lezen »

Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken en breken met verkiezingsbeloftes

Afgelopen week heeft de informateur geadviseerd dat het CDA, VVD en CU/SGP gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Tot onze verrassing gaf de informateur aan dat Woerden op moet passen om een artikel 12 gemeente te worden. Er zou geen geld zijn voor het oplossen van de verkeersproblemen. OZB-verhogingen zouden nodig zijn om de begroting… Meer lezen »

Vragen over passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

De fracties van Inwonersbelangen en ChristenUnie/SGP stellen het probleem aan de orde dat er in de gemeente Woerden kinderen in de leeftijd van het basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs ingeschreven zijn op scholen, maar vanwege het ontbreken van passend onderwijs langdurig thuis zitten. Een nog onbekend aantal kinderen heeft te maken met grote onzekerheid in het… Meer lezen »

Zorgen over zorg, we hebben wat bereikt met elkaar

De afgelopen paar jaren gebeurde er nogal wat in de gemeente Woerden met betrekking tot het onderwerp zorg. En wat er plaatsvond hebben we te danken aan besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer. En aan zorgverzekeraars, die er een eigenaardige manier op na hebben gehouden om hun klanten van de juiste, passende zorg dichtbij… Meer lezen »

Westelijke Randweg is geen onzin maar pure noodzaak

Het lijkt wel alsof het soms over niks anders gaat, maar vreemd is het eigenlijk ook niet. De Westelijke Randweg is één van de hoofdthema’s van deze verkiezingen. En sommige politieke partijen strooien met aannames om deze noodzakelijke oplossing om de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken te verbeteren tegen te houden. Alle berichten zijn gebaseerd op… Meer lezen »