Centrum Woerden auto te gast

Centrum Woerden auto te gast

De fietswerkgroep van Inwonersbelangen heeft verslag gedaan van haar eerste werkzaamheden. Deze werkgroep is opgericht in de gehouden Algemene Ledenvergadering om de aandacht voor fietsers te verbreden. Fietsers zijn onderdeel van het verkeer. Zij kunnen niet los gezien worden van voetgangers, vrachtverkeer en de auto. De eerste aanbeveling is om van het centrum van Woerden een zone te maken waarin de auto te gast is. Centrum Woerden auto te gast zou een beleidswijziging betekenen van autoluw naar voorrang voor de fiets.

Werkgroep fietsers

De werkgroep bestaat uit leden van Inwonersbelangen. Woonachtig in alle delen van de gemeente Woerden. Ook woonachtig in centrum. In het centrum worden de grootste knelpunten voor fietsers ervaren. Het centrum is daarom als eerste opgepakt.

Geconstateerd is dat het wenselijk is, dat er eenduidigheid is over de regels. Duidelijkheid en overzichtelijke situaties zijn de basisstenen voor veiligheid in het verkeer. Helaas is dat in Woerden niets steeds het geval, bijvoorbeeld wanneer auto’s en fietsers elkaar ontmoeten. Zo zijn er een aantal kruispunten van een doorgaande fietsroute met een doorgaande autoroute waar de fiets nu voorrang moet verlenen aan de auto, ook wanneer die van links komt.

Maak van centrum Woerden auto te gast

Jacques Sistermans van de werkgroep: “Maak van het centrum buiten het voetgangersgebied een fietsgebied”. Op dit moment zijn er veel onduidelijke verkeersituaties in het centrum. Door kruispunten in te richten ten gunste van fietsers en in het hele centrum auto te gast te maken zijn er geen uitzonderingen meer. Dit betekent geen beleidsmatig ongewenste beperkingen voor de automobilist. Wel duidelijkheid. Jacques Sistermans vervolgt: “Je hoeft je als automobilist niet bij elk kruispunt of verkeerssituatie af te vragen wie voorrang heeft. Als fietser ook niet.”

Handhaaf fietsverbod in voetgangersgebieden

Inwonersbelangen is overigens van mening dat het bij verkeer en mobiliteit niet alleen om fietsen en auto’s gaat. Voetgangers zijn er ook nog. Er zijn in het centrum voetgangersgebieden waar het fietsen verboden is. Denk bijvoorbeeld aan het Kerkplein, Rijnstraat en Voorstraat. Hier wordt min of meer gedoogd dat er gefietst mag worden. Dit veroorzaakt onveilige situaties. In elk geval roept dit bij veel mensen een onveilig gevoel en irritatie op. Ook fietsen op de stoep moet stoppen. Dit wordt vooral bereikt door duidelijkheid te verschaffen en geen hybride situaties te creëren waar zowel gefietst als gelopen kan worden.

Centrum Woerden auto te gast: Duidelijkheid en overzicht

Door uitvoering van bovenstaande wordt het verkeer in het centrum van Woerden overzichtelijk. Geen wirwar van regeltjes. Eén uitgangspunt geeft duidelijkheid. En dat is dan eenvoudig na te leven. De verkeersveiligheid voor alle deelnemers neemt daarmee fors toe.