Coalitie verspeelt referendum zondagsopening

Februari 2011

Martkplein_woerden

Inwonersbelangen Woerden vindt dat de coalitiepartijen de kans op een referendum op 2 maart over zondagsopening van winkels verspeelden. Het initiatiefvoorstel voor zondagsopening dat vorige maand door de coalitiepartijen werd ingediend stak zo slecht in elkaar dat de partijen dit voorstel terugtrokken na forse kritiek van het college van B&W, het CDA en Inwonersbelangen. Nu de coalitie de gelederen angstvallig sluit en ook niet snel met een nieuw voorstel op de proppen komt, zijn de kansen voor een referendum op 2 maart bij de provinciale statenverkiezingen verkeken.

Het door de coalitiepartijen ingediende voorstel ontbeerde een begroting en koerste aan op grofweg 10.000 euro te spenderen aan zoals zij het zelf noemden ‘een avondje debat met de inwoners en ondernemers’. Inwonersbelangen veegde met succes dit voorstel van tafel, gesteund door het college van B&W dat haar aanvulde met onderwerpen voor dit referendum. Het ontberen van een begroting, de onduidelijke doelstellingen en tot overmaat van ramp de onderlinge verdeeldheid maakte dat de coalitie het initiatiefvoorstel introk. Inwonersbelangen en het CDA boden direct aan samen op te trekken voor een nieuw raadsbreed voorstel op zeer korte termijn.

Nu de coalitiepartijen besloten en meedeelden het zonder de oppositie te willen oplossen ziet Inwonersbelangen dat het meningsverschil tussen enerzijds CU/SGP en aan de andere kant de VVD, D66 en ProgressiefWoerden alleen maar verder oplopen. Deze plooi in de coalitie zal, voor de inwoners, op een dure en weinig democratische wijze worden gladgestreken.

Waarschijnlijk zal men opnieuw aankoersen op 10.000 euro voor een avond met inwoners en ondernemers, een kostbare zaak voor een avondje ‘onder ons’. Inwonersbelangen geeft nog liever het dubbele uit voor duizenden inwoners die via een referendum op 2 maart de discussie over zondagsopening voor de komende decennia sluit.