Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken

Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken en breken met verkiezingsbeloftes

Coalitieonderhandelingen flauwekul zakenAfgelopen week heeft de informateur geadviseerd dat het CDA, VVD en CU/SGP gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie. Tot onze verrassing gaf de informateur aan dat Woerden op moet passen om een artikel 12 gemeente te worden. Er zou geen geld zijn voor het oplossen van de verkeersproblemen. OZB-verhogingen zouden nodig zijn om de begroting weer sluitend te krijgen en voorzieningen zouden achteruitgaan. Kortom er is een bezuinigingscoalitie in Woerden nodig. Daarna kwam het bericht dat de 3 partijen er niet uit komen. Het voorstel is om door te gaan zonder de VVD en met andere partijen in overleg te gaan. Dit zal voor het CDA betekenen dat ze onnodig gaan breken met de verkiezingsbeloftes.

Dat er door de oude coalitie slecht op de financiën werd gepast was wel duidelijk. Maar dat Woerden een artikel 12 gemeente dreigt te worden is echt flauwekul. Hendrie van Assem: “Waarom heeft de provincie, die hier toezicht op houdt, nooit iets over gezegd? En hoe is dit te rijmen met een algemene reserve van circa van €25 miljoen?”

Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken

Nog vreemder is dat de verkiezingen niet over bezuinigingen zijn gegaan. Het ging om zaken zoals de Westelijke Randweg, woningen en duurzaamheid. Komt er een herhaling van de situatie in 2014. Toen was het verkiezingsthema de koopzondag. We kregen een coalitie die de bestuurscultuur ging bestendigen en de koopzondag ging niet door. Een duidelijke meerderheid van de kiezers heeft gekozen voor investeringen in het verkeer. In het bijzonder voor de aanleg van de Westelijke Randweg. Dit geldt ook voor meer woningen, handhaven van de openbare orde en schone wijken.

Breken met verkiezingsbeloftes

Door de VVD aan de kant te schuiven gaan het CDA en CU/SGP de basis vormen voor een coalitie. Ze gaan op zoek naar andere partijen. Hiermee sneuvelen de verkiezingsbeloftes van het CDA. De Westelijke Randweg zal sneuvelen en ook de andere verkiezingsbeloftes. Het zal pappen en nathouden worden. Dit maakt de weg vrij voor de partijen die enkel het pluche ambiëren. Inwonersbelangen zal alles doen om dit kiezersbedrog te voorkomen.

Coalitieonderhandelingen flauwekul zaken.