white envelopes on white wooden organizer

Communicatie Woerden met de inwoners

Regelmatig bereiken Inwonersbelangen berichten dat er brieven of e-mails naar de gemeente gestuurd worden. Hierop wordt soms geen ontvangstbevestiging teruggestuurd of helemaal geen antwoord gegeven. Inwoners krijgen dan de indruk dat de gemeente steken laat vallen in de communicatie. Onlangs nog heeft de burgemeester toegegeven dat er best nog verbeterpunten zijn. Daarom vragen over de communicatie Woerden.

Brieven onbeantwoord

Inwonersbelangen wil dit aan de orde stellen. We weten dat diverse brieven geschreven zijn waarop geen antwoord is gekomen. Ook niet als bij herhaling navraag is gedaan wanneer antwoord verwacht kan worden. Voorbeelden zijn de door een bestuurslid van de VVE van de Singeltuyn liggende aan de Asterstraat en Singelplein. Hier is geen ontvangstbevestiging of antwoord op gekomen. De brieven zijn hier te downloaden.

Vragen over communicatie Woerden

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen over de communicatie Woerden:

  1. Waarom is er geen ontvangstbevestiging gestuurd?
  2. Klopt het dat een ontvangstbevestiging noodzakelijk is, omdat hiermee soms ook wettelijke termijnen gekoppeld zijn?
  3. Zijn deze twee brieven zoekgeraakt? Zo ja, hoe kon dit gebeuren?
  4. Zo niet, waarom hebben deze mensen geen antwoord gehad?
  5. Is het college alsnog bereid om deze mensen antwoord te geven?
  6. Is aan te geven welke communicatieve verbeterslag er in de toekomst naar de inwoners genomen zal worden?