Communiceren

Communiceren we nog met elkaar

De gemeente heeft de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Maar gaat dit wel altijd goed?

Communiceren
Het trottoir aan de Willem Alexander laan

Handboek kabels en leidingen

Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. Het gaat hier bijvoorbeeld om kabels voor internet, gasleidingen of waterleidingen. De coördinatie heeft als doel zorg te dragen voor de veiligheid, de beperking van de overlast, het bevorderen van het voorkomen van schade en het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte. De werkwijze ligt vast in het Handboek-kabels-en-leidingen-woerden. Dit is openbaar en zo kunnen alle netbeheerders zien waaraan ze moeten voldoen

Het gaat regelmatig niet goed

Regelmatig krijgen wij berichten dat het niet goed gaat. Is er de ene week gegraven, alles weer dicht gemaakt. De volgende week gebeurt het nog een keer. Zo was onlangs het trottoir aan de Willem Alexander laan in Harmelen net gereed, een dag later werd het straatwerk weer open gebroken omdat er nog een kabel ingelegd moest worden.

 In de foto hierboven is zichtbaar waar het straatwerk weer opnieuw is open gemaakt.

Lees hier het bericht van het AD. Luister hier naar het interview met RPL-Woerden van Jeanet de Mari.

Vragen over de onderlinge communicatie

Voor ons aanleiding om het voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat er beter gecommuniceerd moet worden met alle betrokkene uitvoerende partijen?
  2. Kan het college aangeven hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden?
  3. Is het college het met Inwonersbelangen  eens en kan en wil het college hierin actie ondernemen?