Brandkranen Woerden

Controles brandkranen Woerden

Na een kleine wandeling in één van onze kernen van de gemeente Woerden, viel het ons op dat de brandkranen en toebehoren er belabberd uitzien, Zie bovenstaande afbeeldingen. Deze zijn slechts voorbeelden en zeker niet uitputtend.

Zijn brandkranen Woerden te vinden?

De gemeente, de eigenaar en de veiligheidsregio maken afspraken over de aanlevering van relevante gegevens zoals de capaciteit en beschikbaarheid van de bluswatervoorziening, maar ook de locatiegegevens. Een bruikbare en bereikbare bluswatervoorziening is immers ook een vindbare voorziening. De locatiegegevens van bijvoorbeeld kranen, putten en opstelplaatsen moeten daarom beschikbaar zijn voor de repressieve (brandweer) eenheden. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens. Vervolgens is het aan de veiligheidsregio om deze gegevens zichtbaar te maken voor hun brandweereenheden.

Vragen

Naar aanleiding hiervan heeft Inwonersbelangen de volgende vragen over brandkranen Woerden:

  1. Is het juist dat de gemeente de verantwoordelijke partij is voor de brandkranen? Met andere woorden de opdrachtgever voor controles aan openbare bluswatervoorzieningen. En ook voor de bereikbaarheidsvoorzieningen en voor het onderhoud van deze voorzieningen?
  2. Worden de brandkranen en toebehoren jaarlijks of halfjaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt (denk aan zand, modder en verzakkingen)?
  3. Worden ook de locatiebordjes gecontroleerd/vervangen welke er behoort te staan (denk aan sneeuw)?
  4. Wordt bijvoorbeeld ook de spindel (soort hendel om de kraan te openen) regelmatig ingevet. Zodat deze bij een calamiteit snel open gaat (ook in de tijd van vorst)? En wordt na aanleiding van deze controle het een en ander verantwoord? Bijvoorbeeld door middel vam een checklist?
  5. Is er een tekening waar alle afsluiters op staat met coördinaten?
  6. Inzake de laatste foto waarin is te zien dat er een boring heeft plaatsgevonden, wie is daar verantwoordelijk voor? En hoe wordt geborgd dat dit in de toekomst niet meer zal plaatsvinden?