Criminaliteit winkelcentrum Tournoysveld

Criminaliteit winkelcentrum Tournoysveld

Overlast en criminaliteit winkelcentrum Tournoysveld en andere locaties in Woerden

Criminaliteit winkelcentrum TournoysveldDe veiligheidssituatie in en rondom het winkelcentrum Tournoysveld is op dit moment slecht. Zo is er met ons, Inwonersbelangen, gedeeld. Er is sprake van onder andere drugshandel, een grote groep hangjongeren, vernielingen aan winkels, vandalisme en het met scooters rijden over trottoir en tussen meubilair van de horeca. De politie schijnt nauwelijks gehoor te geven aan meldingen. Inwoners en winkeliers voelen zich geïntimideerd en durven niet op eigen houtje de jeugd meer aan te spreken. Er is eigenlijk een wetteloosheid is ontstaan, zo wordt ons verteld.

Elders in de gemeente vernemen wij ook dat er sprake is van gelijksoortige situaties. Met name over drugshandel. Bij de zwembaden Batenstein en H2O op de parkeerplaatsen. En dat er “openlijke” drugshandel is in Harmelen, onder ander op de Kalverstraat, Oranjepark en de Hendriklaan.

Vragen over criminaliteit winkelcentrum Tournoysveld

Gezien de ernst van hetgeen met ons gedeeld is hebben wij vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders”

Ten aanzien van situatie in en rondom het winkelcentrum Tournoysveld:

 1. Is het college of de Nationale Politie bekend met de drugshandel ’s avonds?
 2. Is het college bekend met de grote groep van circa 20 tot 25 hangjongeren?
 3. Is het college bekend met de vernielingen die gepleegd worden zoals het ingooien van een winkelruit?
 4. Is het college bekend met het fenomeen dat dat winkeliers geen aangifte of melding durven te doen? Zo, nee kan het college op anonieme wijze achterhalen of dit zo is? En zo ja achterhalen wat er speelt en de negatieve zaken oplossen?
 5. Klopt het dat veel meldingen bij de Nationale Politie niet heeft geleid tot het polshoogte nemen van de situatie? Kan inzicht gegeven worden in aangiftes, meldingen bij Nationale Politie en gemeente en welke vervolgactie zijn genomen?
 6. Klopt het dat jeugd op scooters tussen meubilair en in voetgangerspaden rijden? Zo ja, kan de gemeente hier extra Boa’s voor de handhaving op inzetten?
 7. Klopt het dat er meerdere malen gevraagd is om cameratoezicht? Zo ja, wat zijn de redenen om deze niet plaatsen middels een raadsverzoek?
 8. Wat is de aanpak van het college om in en rondom het winkelcentrum weer een veilige situatie voor inwoners en winkeliers te krijgen?

Ten aanzien van Woerden algemeen:

 1. Zijn er de afgelopen maanden meldingen, klachten of aangiftes van overlast door drugshandel bij de gemeente en Nationale Politie binnengekomen? Zo ja, is er inzicht te geven in soort en aantallen?
 2. Zijn de locaties in beeld waar het zich afspeelt?
 3. Wat is de aanpak van het college om de drugshandel op straat in gemeente Woerden aan te pakken?