D66 discussie gesloten over koopzondagen

D66: Voor ons is discussie koopzondagen gesloten

17 januari 2016

Discussie gesloten over koopzondagen Woerden

Middels een brief verzochten de winkeliers uit de binnenstad de gemeente hen 13 in plaats van 8 koopzondagen per jaar te gunnen. De argumenten waren alleszins redelijk; het is nu onduidelijk voor de consument wanneer wie op welke zondag open is. Door dat elke laatste zondag van de maand te laten zijn is er een duidelijke regelmaat. Omdat een positief besluit hierover niet zonder instemming van de raad genomen kan worden, werd het verzoek dinsdag in een commissie van de raad besproken.

D66 discussie gesloten over koopzondagenWaar Inwonersbelangen en Lijst van der Does nog een lans braken voor het alleszins redelijke en bescheiden verzoek van het stadshart, kwamen andere partijen niet verder dan een verwijzing naar de verkiezingen van 2018 of zwegen zij.

Het tegengeluid werd solo gebracht door D66 Woerden met de volgende verklaring: Opnieuw is er een oproep om iets te doen aan koopzondagen en laat ik hier klip en klaar zeggen als grootste partij van de coalitie: “Voor ons is de discussie de komende jaren gesloten”. 13 zondagen is wat dat betreft even duidelijk of onduidelijk als 8 zondagen. Het is aan de winkeliers zelf om duidelijk te communiceren naar de klanten. Duidelijkheid die is gegeven in het coalitieakkoord twee jaar terug en het is ook aan de winkeliers zelf om niet daar continue onderuit te willen en gewoon helderheid te geven aan de consumenten.

De wethouder gaf nog aan het verzoek niet te zullen honoreren maar zei ook dat het de raad vrij stond hem middels een motie een andere opdracht te geven. En daarmee was het debat gesloten. De coalitie heeft het machtswoord gesproken. Wat Woerden wil is niet van belang.

Toch zal het thema met regelmaat terugkeren en zal de coalitie herhaaldelijk gedwongen worden haar inzichten te heroverwegen. Waarom? Omdat de wereld verandert en de wijze waarop mensen, al dan niet gedwongen, hun week indelen mee verandert. Daar hebben we ons naar te richten. Ook in Woerden. Onze zondag-shoppers zoeken hun heil elders en dat schaadt onze detailhandel ernstig. Zo ernstig dat het voor de winkels die nog overeind zijn maar de vraag is of ze overeind blijven.

Maar, wie is de politiek om mensen die kansen zien op een andere dag van de week of op andere tijden dan gebruikelijk hun boterham te verdienen te dwarsbomen? En, mag van de politiek verwacht worden dat ze dienstbaar is aan de samenleving? Ook daar is D66 in de Telegraaf helder over: “De inzet van onze verkiezing is geen stelsel van beloften die wij doen aan de kiezer”