De coalitievorming gaat snel!

Maart 2010

onderhandelen

Tijdens het eerste coalitie-overleg waar concrete zaken op tafel kwamen hebben VVD, D66, Inwonersbelangen en de SGP een groot aantal zaken afgetikt waarover overeenstemming bestaat. Zo vinden allen dat sociale woningbouw niet altijd aan een vast percentage opgehangen moet worden maar dat dat per project kan verschillen. Het kostendekkend maken van de tarieven voor de parkeergarage wordt punt van onderzoek. Eerst moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn. De SGP waarschuwde dat als het verhogen van de tarieven de mensen de garage uit jaagt en de singel over, dat 2 ongewenste effecten heeft: een lege garage en parkeeroverlast buiten de singels. Een autovrije Rijnstraat lijkt kans van slagen te maken. Water terug in die straat is vrijwel uitgesloten.

Waar is de nieuwe coalitie het zo al met elkaar over eens? We gaan het rijtje langs:

• Aanleg westelijke randweg;

• Uitvoering A12 BRAVO-projecten;

• Nieuw zendmastenbeleid;

• Geen nieuwe bedrijventerreinen (polder Bijleveld);

• Recreatieplas Cattenbroek;

• Geen windmolens;

• Mindervaliden (infrastructuur);

• Investeren in wijkagent;

• Kernen mogen niet aan elkaar groeien;

• Verminderen van het aantal wethouders;

• Uitvoering wettelijke taken naar behoren;

• Inkrimpen ambtelijke organisatie;

• Verminderen inhuur externen;

• Verslavingsbeleid;

• Ouderenbeleid – mantelzorg;

• Wijkgericht werken/wijkgebouwen;

• Jongerenbeleid;

• Stadsmarketing.