De Watertoren van Woerden

2 december 2015
De watertoren van Woerden is in december 2012 verkocht aan twee ondernemers. Wethouder Schreurs (vastgoed) was erg verheugd te kunnen melden dat de onderhandelingen afgerond waren. Met de verkoop zou de koper ook de plicht aangegaan zijn om voor zijn kosten de watertoren in goede staat terug te brengen.

Op dit moment (3 jaar na de verkoop) is er nog geen aanvang gemaakt tot herstel. De staat van de watertoren verslechtert, en af en toe vallen er bakstenen naar beneden.

watertoren

Naar aanleiding daarvan hebben we vragen gesteld aan het college van gemeente Woerden:

  • Is de verkoop gedaan met verplichting tot herstel? Zo, ja binnen welke termijn dient dit herstel plaats te vinden? Zo niet, waarom niet?
  • Is er mogelijk een struikelblok ontstaan door de voorwaarden van de omwonenden welke in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, zoals ondoorzichtig glas? Zo niet, waarom gebeurt er dan niets?
  • Kan het college de contractstukken hiervan overleggen, zonder dat de bedrijf kritische zaken naar buiten komen? Zo niet, waarom niet?
  • Wat gaat het college doen om de watertoren in goede staat terug te (doen) brengen binnen afzienbare termijn ?
  • Is in de niet-openbaar gemaakte transactie met beide kopers al of niet een termijn van herstel opgenomen en is er een voorbehoud van verkoop van een mogelijke woning en van eventuele ontbinding opgenomen?
  • Is het juist dat er nog 20 andere gegadigden voor de toren waren?
  • Zo niet, hoeveel dan wel en wat waren de renovatievoorstellen die deze partijen hebben gedaan?

Wat zijn de redenen dat de gemeente wacht alvorens in te grijpen?