Dorpshuis Harmelen

17 december 2014

DorpshuisAl meer dan 5 jaar is de projectgroep “Dorpsplein Harmelen” bezig om een ontmoetingsplek in Harmelen te realiseren. Een dorpshuis die in Harmelen zeer gewenst is. Dit blijkt uit een gehouden enquete, met een hoge respons. De projectgroep heeft een uitgewerkt plan en willen hierover in gesprek met het college. Wat blijkt is dat het onderwerp iedere keer doorgeschoven wordt naar een andere wethouder. En dat de wethouders afzien van een gesprek of deze afzeggen op het laatste moment.

Vreemd want de inzet, opzet het voorstel van de projectgroep past helemaal binnen het kader die het college hieraan stelt. De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld (RIB 13R.00158, mei 2013):

De accommodaties en activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid van dorpen en wijken, waarbij het van belang is dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Waar de samenleving deze ontmoeting van (kwetsbare) inwoners niet zelf organiseert kan de gemeente daarbij een steuntje in de rug geven.
Centraal (gemeentebreed) of decentraal aanbieden (voor buurt- en wijkfunctie)
Samen onder één dak (het clusteren van activiteiten kan inhoudelijke, organisatorische en financiële voordelen opleveren) en efficiënt multifunctioneel gebruik (dit moet worden gestimuleerd en bevorderd), efficiencywinst door andere beheersvormen, samenwerken, samen doen of samengaan.
De schaalgrootte is mede bepalend om een accommodatie te heroverwegen. Er wordt uitgegaan van 10.000 inwoners, de schaal van een woon-service gebied.

Omdat er een concreet uitgewerkt plan ligt, uitgewerkt door de inwoners van Harmelen en passend binnen de opgestelde kaders heeft Inwonersbelangen een motie ingediend om in gesprek te gaan met de projectgroep.

De reactie van het College was dat zij zich beledigd voelden door de motie. De motie werd niet gesteund door onder andere D66, Progressief Woerden, VVD en het CDA. De vraag is of er ooit een dorpshuis komt in Harmelen. Een grote wens van veel inwoners.
De motie is hier te downloaden.