Draaiboek voor als de badkuip Woerden onder water loopt

3 november 2014

overstromingInwonersbelangen heeft het college gevraagd of wij in Woerden draaiboeken hebben voor als binnen de dijken het water stijgt. Met andere woorden dat de badkuip Woerden vol loopt. Er van binnenuit overstromingen ontstaan. Hier kun je nagaan hoe het met jou woning zit.

Afgelopen zomer is er erg veel regen gevallen. Veel buien met zeer heftige regenval. Er is op diverse plaatsen zeer veel wateroverlast geweest. Gelukkig is onze gemeente daarvan gespaard gebleven. Het overvloedige water is afgevoerd kunnen worden, deels ook doordat het Waterschap bij voorspelde regenval pro-actief gepompt heeft.

De extreme regenval wordt geacht een gevolg te zijn van de enige decennia geleden ingezette klimaatverandering. Naar verwachting van deskundigen zal die klimaatverandering doorzetten met niet alleen nog veel extremer weer, maar ook met een stijging van de zeespiegel. Die combinatie brengt een scenario in beeld waarin bij 1953-achtige omstandigheden er geen gelegenheid meer is om water van overvloedige regenval van binnen de dijkenring van West Nederland naar zee te spuien en/of pompen. In die situatie loopt de ‘badkuip West Nederland’ vol, ondanks dat de zeewering en de rivierdijken stand houden. Gelukkig zijn we tegenwoordig in staat om zo’n situatie tijdig te zien aankomen.

Als zo’n situatie verwacht wordt is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de veiligheid van de inwoners te borgen, hetzij op gemeentelijk grondgebied zelf, hetzij door evacuatie. Dat betekent dat de gemeenten dan draaiboeken daarvoor op de plank moeten hebben.

De geschetste situatie lijkt science fiction, maar is door de weersgesteldheid in juli en augustus wel fors dichterbij gekomen. Het is Inwonersbelangen bekend dat de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken dit dichterbij komen als een reƫle dreiging zien. De eerste gesprekken hierover hebben in Zeeland al plaatsgevonden (Reformatorisch Dagblad 20 september). Ook is inmiddels de website Onswater.nl in de lucht.

De gestelde vragen zijn: download hier