Woningen voor starters

Duokoop: Betaalbaarheid woningen vergroten

Al jaren zoekt Inwonersbelangen naar oplossingen om de betaalbaarheid van woningen te vergroten. Zo deden we een aantal jaren geleden de suggestie (woningbouw) om de grond los te koppelen van de woning. Destijds werd het als juridisch niet mogelijk geacht door het college. Nu zijn er voorbeelden in andere gemeente waarbij het wel mogelijk is.

Duokoop betaalbare nieuwbouw Woerden

Duokoop

In de nieuwsbrief van Platform 31 van 17 februari 2021 wordt het idee “Duokoop”, een eigentijdse vorm van erfpacht, geïntroduceerd (zie tekst onderaan). Dit systeem maakt het mogelijk de noodzakelijke investering die inherent is aan de koop van een woning voor de koper te verkleinen. De waarde van de grond los te koppelen van de waarde van de woning. De grond kan eigendom blijven van de gemeente of ondergebracht worden bij een pensioenfonds.

Andere gemeente passen Duokoop toe

Toepassing van deze werkwijze kan enerzijds een betaalbare koopwoning binnen bereik van (verschillende categorieën) kopers brengen. Anderzijds kan het een positieve impuls geven aan de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten. Duokoop wordt al gehanteerd in Culemborg (starterswoningen), Tilburg (sociale koopwoningen) en Noordwijk (sociale huur- en koopwoningen. Deze gemeenten hanteren daarbij zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. In Amstelveen is unaniem een motie aangenomen om in die gemeente te gaan werken met Duokoop.

Wil Woerden overgaan op Duukoop?

Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft Inwonersbelangen de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Woerden kennis van deze nieuwe financieringsnorm?
  2. Is het bij het College bekend of in de gemeente Woerden al ervaring is met deze financieringsvorm?
  3. Is het College bereid de mogelijkheden van deze financieringsvorm bij woningbouwprojecten in Woerden (verder) te onderzoeken?
  4. Ziet het College voor de promotie en toepassing van deze financieringsvorm in de gemeente Woerden voor zichzelf een rol die verder gaat dan onderzoeken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Inwonersbelangen wacht de beantwoording af van het college. Ook wort overwogen om zelf een voorstel te doen om Duokoop te introduceren in gemeente Woerden.