Een belofte waargemaakt: geen windmolens bij woonwijken

September 2012

windmolens

Inwonersbelangen is tevreden met de reactie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht op de concept Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin zij aangeeft de windmolenlocatie bij Woerden te schrappen. Na jaren van discussie en het ontbreken aan draagvlak voor het plaatsen van windmolens bij de woonwijken heeft de provincie nu aangegeven de zoeklocatie te willen schrappen.

De gemoederen liepen in Woerden een aantal jaren geleden hoog op toen de discussie over een viertal windmolens werd geopend. Na veel getouwtrek wees ook de toenmalige VROM minister de locatie af. Anno 2012 heeft de zienswijze van o.a. Inwonersbelangen zelf en via de gemeenteraad van Woerden ervoor gezorgd dat de provincie nu voorstelt de locatie te schrappen. Inwonersbelangen licht toe: ‘ na jaren van discussie hebben wij onze belofte aan de kiezer waar weten te maken en nu ook de provincie zover gekregen deze locatie op te geven’. Na vele, uiteindelijk succesvolle, acties van Inwonersbelangen tegen BRAVO weg 6c, die tot onze vreugde al eerder door de provincie geschrapt is, is Inwonersbelangen wederom zeer content met de reactie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht op de concept Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin zij aangeeft zowel de windmolenlocatie bij Woerden als de woningbouwlocatie Harmelen-Noord te schrappen.