Een financieel gezond Hofpoort is mogelijk

21 september 2014

Kapitaalsvernietiging

De afgelopen week kwamen er vanuit zowel de cliëntenraad als vanuit de Maartenskliniek kritische geluiden naar buiten over het handelen van het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

De cliëntenraad van het Hofpoort gaf aan zich niet betrokken te voelen bij de toekomstplannen. Vanuit de Maartenskliniek wordt de voorzitter van de raad van bestuur verweten alleen maar te wijzen naar verzekeraars en overheid als schuldigen. Ook verwijt men haar starheid als het gaat om de toekomstmogelijkheden van het ziekenhuis en kapitaalsvernietiging. Volgens cliëntenraad en vertegenwoordigers van de Maartenskliniek is er wel degelijk een toekomst voor het huidige ziekenhuis in Woerden.

Ook is naar buiten gekomen dat in opdracht van het Hofpoort ziekenhuis 7 toekomst scenario’s uitgewerkt zijn door Gupta Strategist (een gerenommeerd onderzoeksbureau). Twee ervan onderbouwen dat er een toekomst is voor een ziekenhuis in Woerden. Geen van de 7 scenario’s wordt gevolgd. De raad van bestuur van het Hofpoort koos ervoor een nieuw scenario te ontwikkelen: nummer 8, het zogenaamde “H”-scenario. Geen van de scenario’s is openbaar gemaakt.

De Woerdense lokale partijen Lijst van der Does en Inwonersbelangen willen dat de 7 of 8 scenario’s openbaar worden gemaakt. Daaropvolgend kunnen de inwoners objectief de plannen beoordelen en zich een onderbouwde mening vormen over de toekomst van het Hofpoort Ziekenhuis. Eén van de meest gehoorde reacties van de ruim 14.500 ondertekenaars van de petitie was: “Waarom moet het Hofpoort dicht? Het is toch net nog fors verbouwd?”

Lijst van der Does en Inwonersbelangen gaan bij het aanbieden van de petitie vragen om openbaar maken van de toekomstscenario’s. Ook de wethouder heeft in de gemeenteraad toegezegd het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te verzoeken om de scenario’s openbaar te maken.