Een duiker

Eenduidigheid besluitvorming duikers

Twee dezelfde situaties krijgen een verschillende behandeling. Het gaat om de wil om een duiker te plaatsen op verzoek van inwoners die de ene keer afgewezen wordt. Een tijdje later komt er wel een duiker bij een vergelijkbare verkeerssituatie een paar honderd meter verderop. Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden.

Een duiker
Een duiker

Verkeerssituatie Sofhiehof

Op 18 februari 2019 heeft Inwonersbelangen schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de nieuwbouw Sofhiehof in Harmelen. Om de vele verkeersbewegingen niet alleen via de Mauritshof te laten lopen. Daarop is geantwoord: “Geen extra ontsluiting te willen bewerkstellingen bij de nieuwbouw op de Sofhiehof aangezien dit zou kunnen leiden tot meer verkeersrisico`s. Een extra ontsluiting zou daarom zou leiden tot gevaarlijke situaties die niet gewenst zijn”. Een duiker zou hiervoor ook aangelegd moeten worden.

Aankondiging aanleg duiker

In de Woerdense Courant van 26 februari 2020 staat op de gemeentpagina  bij de Besluiten/beoordelingen het volgende:

Duiker

Hier komt veel verkeer samen. Vanaf de Blinde weg komen auto’s hard aangereden. Grote landbouwvoertuigen vinden hier hun weg. En dan is er aan weerszijde een fietspad en tweetal inritten.

Reijerscopse Overgang met aan weerszijde fietspaden, en tweetal inritten.

Vragen over ongelijke behandeling

De twee dezelfde situaties krijgen een verschillende behandeling. Daarom is dit voorgelegd aan het college met de volgende vragen: 

  1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat gezien de eerder gestelde vragen om een extra ontsluiting nabij de Sophiehof de beantwoording niet geheel in lijn is met de nu aangevraagde inrit, waardoor de onze inwoners niet meer weten waar ze aan toe zijn?
  2. Kan het college aangeven waar de onderliggende stukken te vinden zijn met referentienummer OLO4678273 op de site van de gemeente Woerden?
  3. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat de beoogde inrit aan de Reijerscopse Overgang te dicht op elkaar liggen zie ook luchtfoto?
  4. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat dit tot gevaarlijke verkeersituaties kan leiden, kan en wil het college hierin actie ondernemen?