Eenvoudige oplossingen verkeer Harmelen

15 december 2015
Inwoners en ondernemers uit Harmelen hebben in november aan raadsleden hun mening en ideeën over de verkeerssituatie in Harmelen overgebracht. Een aansluiting op de randweg via de Oude Kerkweg was een veelgehoorde optie. Deze wordt meegenomen in het verkeersonderzoek dat in 2016 uitgevoerd wordt.

Veiligheidverbeteren Harmelen1LR

Ook is er een aantal oplossingen gegeven. Die kunnen op korte termijn gerealiseerd worden. Het gaat onder andere om de volgende ideeën.

  • De kruising Haanwijk met de nieuwe randweg is veilig aangelegd, aldus de afdeling Harmelen van Veilig Verkeer Nederland. Alleen heb je hier te maken met schooljeugd die zich, al fietsend, niet altijd aan de regels houdt of niet goed oplet. De veiligheid kan nog verbeterd worden. Automobilisten die vanaf de randweg naar de kruising rijden kunnen extra attent gemaakt worden voor overstekende fietsers. Dit kan door middel van knipperlichten of gelijksoortige technische oplossingen.
  • Aan de Groenendaal staat een aantal woningen. Het is onduidelijk dat deze, ondanks de borden “verboden voor auto’s” wel bereikbaar zijn voor automobilisten. De aanwonenden zien graag een bord waarmee aangegeven wordt dat de betreffende woningen bereikbaar zijn.
  • Voor de veiligheid en het verminderen van de overlast zou het wijs zijn dat landbouwvoertuigen de kern van Harrnelen kunnen mijden. Dat kan als zij gebruik mogen maken van de randweg. Ook transportondernemers zouden dit graag willen. Maar de provincie, die voor een deel eigenaar is van de randweg, wil dit niet. Vandaar de oproep aan het college om de provincie ertoe te bewegen om landbouwvoertuigen toe te staan op de randweg.
  • Haanwijk is sinds de opening van de randweg de belangrijkste westelijke toegangsweg tot Harmelen geworden. Het is er zo druk geworden dat er regelmatig risicovolle situaties ontstaan tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. Het besluit om de Groenendaal af te sluiten voor autoverkeer heeft dit erger gemaakt.

Daarom de oproep aan het college om het besluit te heroverwegen. In elk geval tot de overbelasting van Haanwijk weggenomen is. Inwonersbelangen doet woensdag in de gemeenteraad het voorstel bovengenoemde inwonersideeën op korte termijn te realiseren.

Veiligheidverbeteren Harmelen2LR