Eerste gesprek huisarts

Eerste gesprek huisartsen en actiecomité

Eerste gesprek huisartsen en actiecomité behoud huisartsenzorg en spoedeisende hulpEerste gesprek huisarts

Afgelopen woensdag, 15 november werd in de commissie Welzijn van de Woerdense gemeenteraad de brief van het actiecomité behandeld. Er waren twee insprekers. Namens het actiecomité sprak Doeke Stuurop en namens de SP Wilma Mooij.

Nadat zij de raad hun zorgen hadden voorgehouden ging men over tot behandeling van de brief.

Inwonersbelangen benadrukte dat het van belang is dat de raad zich achter het actiecomité schaart om zo samen sterker te staan. De wethouder is op zich al in actie gekomen alleen weten we nog niet wat dat inhoudt. Daarover volgt nog een raadsinformatiebrief.

Eerste gesprek huisartsen

Ondertussen is het wel zo ver dat er deze week een eerste gesprek is tussen delegaties van de Woerdense huisartsen en het actiecomité.

Primair, de organisatie die gaat over de huisartsenposten in het Utrechtse heeft nog niet gereageerd op de brief die zij van het actiecomité kreeg. Waar het in eerste instantie om gaat is dat we ervoor zorgen dat we helder maken dat het voor de patiënten gemeenschap niet belangrijk is hoe de huisartsenzorg na 17.00 uur en in het weekend geregeld wordt, maar dat er huisartsenzorg blijft. Dat Primair de huisartsenpost Woerden opheft betekent dat de patiënten, gemeenten en huisartsen in goed overleg moeten komen tot een “Hoe verder”.

Daar zullen wat ons betreft de gesprekken over gaan.

Een ding is zeker; gelaten over ons heen laten komen dat het gaat zoals het gaat is geen optie.

Eerdere berichten

Hier leest u eerdere berichten:

Huisartsenzorg: aan tafel

Vervolgacties behoud huisartsenzorg

Publieksactie behoud huisartsenzorg

17.500 handtekeningen voor behoud van huisartsenzorg