Eindelijk zekerheid voor roeivereniging

April 2012

Roeiverenging

Inwonersbelangen is tevreden met het besluit van het college van B&W van Woerden om de roeivereniging RV de Krom na vele jaren van onzekerheid nu een vaste basis te bieden. Al meer dan 5 jaar vraagt Inwonersbelangen aandacht voor dit probleem en nog in de commissievergadering Ruimte van februari 2013 pleitte de fractie bij de Ruimtelijke Structuurvisie voor zekerheid en zicht op een einddatum van dit dossier.

Nu de zaak wordt opgelost feliciteert Inwonersbelangen RV de Krom met de vergunning.

Inwonersbelangen: ‘Al sinds het bestaan van de vereniging werd zij geplaagd door onduidelijk bestuur van de gemeente. De westelijke randweg hing de vereniging jarenlang boven het hoofd: tracĂ©keuzes werden jarenlang uitgesteld en financiering ter discussie gesteld. Daar is de roeivereniging nu eindelijk niet meer de dupe van en kan nu bouwen aan de toekomst. Die westelijke randweg komt er wel, maar op een andere plek.’

Westelijke randweg

Al sinds 2007 probeerde Inwonersbelangen het tracé van deze weg helder te krijgen maar na jaren van vragen en discussie over de westelijke randweg leek afgelopen najaar uiteindelijk de uitkomst dat de hele westelijke randweg niet doorging. Omdat de huidige coalitie de beschikbare financieringen hiervoor heeft geschrapt. In de Ruimtelijke Structuurvisie die deze maand wordt vastgesteld zijn er toch weer openingen voor realisatie van een westelijke ontsluiting van Woerden.